školská 28

komunikační
prostor

Newsletter

Přihlásit se k odběru Newsletter feed

Vyhledávání

Alena Foustková

ALENA FOUSTKOVÁ, ak. mal.
Alena Foustková absolvovala Akademii výtvarných umění (AVU) v Praze v roce 1982, obor grafika v atelieru
doc. Ladislava Čepeláka. Jejím rádcem a učitelem byl také ak. mal. Josef Kolář. Alena pochází z rodu Malinů z Prostřední Bečvy, tak jako Frank Malina, průkopník světového světelného kinetického umění a vědec (pionýr v raketovém výzkumu a autor prvni rakety pro NASA) nebo Slávka Hýžová, malířka Valašska.
Po absolvování AVU se věnovala volné tvorbě do roku 1984, kdy se rozhodla opustit s manželem Československo. Půl roku společně strávili v Rakousku poblíž Vídně, a poté se počátkem roku 1985 přesunuli do kanadského Toronta. Využila nabídky kanadské vlády na roční studium komerčního umění na torontské George Brown College, kde získala certifikát a mohla tak vyzkoušet nově nabyté vědomosti v praxi. První pracovní nabídka přišla od malé reklamní agentury a během následujících let prohlubovala stále více své znalosti v reklamním oboru. Pracovala jako designér a art direktor v torontských reklamních agenturách. Brzy se začala více soustředit na konceptuální řešení potřeb klientů. Pracovala pro národní i nadnárodní klienty jako Royal Bank of Canada, American Express nebo Federální Ministerstvo Kanady. Po třech letech přijala kanadské občanství a po čtyřech letech se jí narodil syn Jan.
Od počátku reklamní kariéry Alena věnovala paralelně volné tvorbě. Uspořádala samostatnou výstavu v Torontu v roce 1989 a zúčastnila se několika společných výstav. Inspirací se jí stali kanadští Indiáni, vytvořila grafiky a malby, jejichž společnou ikonou se stal tvar tee-pee. V současné době žije a pracuje jako Creative Leader pro mezinárodní reklamní agentury v Praze. Získala četná mezinárodní i česká ocenění za reklamní tvorbu.
Stále více se věnuje oblasti volné tvorby. Zajímá ji rytmus v obraze. Zjednodušováním a abstrahováním témat dochází k vytváření rytmických, grafických kompozic. V minulém roce vytvořila cykly obrazů ze svého nejbližšího okolí, průhledy ven skrze žaluzie oken přerušované horizontálními pruhy. Cyklus nazvala „Zevnitř ven“. Na tento cyklus navázala novou sérií nazvanou „Zvenku dovnitř“. Oba cykly tak představují dialog dvou pohledů a možností, jak interpretovat svět kolem sebe. Experimentuje s formou obrazů, vytváří proplétané kompozice z úzkých proužků papírů, které splétá do struktur. Tak se do jejích výrazových prostředků dostává ženský prvek ručních prací. Ty jí pomáhají vytvořit rytmický základ. Samotný proces opakování a vzoru se stává výtvarnou mantrou pomáhající soustředění a vyjádření vnitřního zklidnění a meditace.

Alena ilustrovala bibliofilské vydání básně Jaroslava Seiferta “Pocta Vladimíru Holanovi” tisky suché jehly, kterou nositel Nobelovy ceny ke konci svého života podepsal. Graficky upravila a ilustrovala knihu W. Saroyana “Bláznivost v rodině” pro nakladatelství Argo. Vytvořila obálku pro knihu básní své přítelkyně Katky Schneiderové-Räber “Infusion gegen die Traurigkeit” ve Švýcarsku.

Výstavy/Publikace:
1981 galerie Fronta, Praha, společná výstava absolventů grafiky ateliéru prof. Čepeláka
1982 Jar. Seifert, Pocta Vladimíru Holanovi – originální tisky suché jehly, bibliofilské vydání
1984 galerie Dílo, Ostrava Poruba, samostatná výstava
1986 – 1994 Miniature Art, Toronto, účast na každoročních mezinárodních výstavách
1989 Toronto, samostatná výstava
2000 W. Saroyan, Bláznivost v rodině – grafická úprava knihy a ilustrace
2002 K. Räber, Infusion gegen die Traurigkeit – grafická úprava a ilustrace obalky
2005 Art Canada 5, Výstavní síň Novoměstské radnice, Praha – výstava pěti
česko-kanadských malířek za podpory Ministerstva Kultury ČR
2008 květen, samostatná výstava v galerii Kruh, Ostrava

www.alenafoustkova.wordpress.com

Země 

Česká republika

Medium 

výtvarné umění