školská 28

komunikační
prostor

Newsletter

Přihlásit se k odběru Newsletter feed

Vyhledávání

Přednáška Prezentace

Andrea Polli - Sonifikace

Umění a věda
Čt 26.11. - 20:00

Během nedávných živelných katastrof jsme se přesvědčili, že životy tisíců lidí mohou záviset na tom, jak jsme schopni vyhodnotit informace dostupné z globálních systémů. Je nutné zpracovat srozumitelný jazyk, nebo skupinu jazyků, určených pro naši komunikaci s obrovským kvantem dostupných údajů. Do tohoto výzkumného procesu je potřeba zahrnout také spolupráci s umělci. Interpretace a prezentace digitálních údajů, převedených na zvuk, je součástí mezioborových aktivit, nazývaných obecně "sonifikace dat". Podobně jako daleko známější obor vědy - vizualizace dat, přeměňuje metoda "ozvučení" (převední na zvukovou informaci) získaná data tak, aby byla snadněji a srozumitelněji vyhodnocená. Andrea Polli bude mluvit o svém výzkumu, ve kterém interpretuje a simuluje reálné i virtuální údaje, získané z lokálních a globálních meteorologických systémů, sledujících klimatické procesy.

Příspěvky do diskuze vítány.

Andrea Polli je umělkyně, žije a pracuje v Novém Mexiku v USA. Je profesorka katedry Umění a technologie na Universitě v Novém Mexiku, kde vede mezioborový program na oddělení Film a digitalní média. V letech 2005 až 2008 vedla magisterskou výuku na Integrated Media Arts na Hunter College/CUNY v New Yorku. Je členkou rady fóra "Leonardo Education", spojeného s MIT Press a College Art Association of America (CAA). Tato organizace prosazuje a podporuje rozvoj výzkumu a inovativní akademické výuky, propojující umění, vědu a technologii. Je například členka rady New York Society for Acoustic Ecology a mezioborové pracovní skupiny zkoumající sonické prostředí měst. Ve své práci využívá metody digitálních umění, vědy a digitální technologie. Zabývá se hlavně studiem procesů environmentálních globálních systémů a zkoumá, jak ovlivňují životy lidí. Její práce byla prezentována na řadě mezinárodních výstav, festivalech a performancích. Andrea obdržela řadu ocenění a grantů, publikovala v renomovaných vydavatelstvích včetně MIT Press, Cambridge University Press. Je autorkou a kurátorkou řady zvukových a video-publikací.

V současné době je zapojena do několika vědeckých environmentálních mezioborových projektů, kde spolupracuje s odborníky v oblasti klimatických systémů. Zaměřuje se na možnosti využití zvuku - tzv. sonifikace. Její aktuální výzkum se zabývá prostorovou sonifikací modelů bouří, sonifikací klimatických procesů například v Centrálním Parku v New Yorku. Mezi její současné projekty patří například multikanálová zvuková a vizuální modelace počasí arktických oblastí.

připraveno v rámci studentské dílny FAMU OPEN EYE
famu openeye

www.90degreessouth.org
andreapolli.com

Andrea Polli

About the Artist 

Další fotografie 

instalace
andrea Polli
andrea Polli