školská 28

komunikační
prostor

Newsletter

Přihlásit se k odběru Newsletter feed

Vyhledávání

Přednáška

Anthropocene

Dustin Breitling & Vit Bohal
Čt 29.10. - 19:30

Koncept antropocénu vychází z přesvědčení, že dopad člověka na svět je tak velký, že lidstvo vstoupilo do nové geologické éry, v níž je "samo celosvětovou geofyzikální silou". Koncept poprvé veřejně představil v roce 2000 nositel Nobelovy ceny za chemii Paul Crutzen a od té doby prostupuje současným diskursem ve všech oborech.

Těžiště přednášky Dustina Breitlinga and Vita Bohala bude především na tázání se, jak se antropocén stal součástí různých diskursů: humanitních, vědeckých, uměleckých a reflexi důsledků jeho přijetí. Otevře také téma, jakým způsobem koncept posouvá své ohnisko ve snaze rozšířit naše zorné pole o “non-sapien“ faktory, síly, nebo aktéry, které jsou hluboce zasažené a ovlivněné člověkem.

Podle zastánců teorie antropocénu Země opustila "přirozenou" geologickou epochu posledního mezidobí čtvrtohor. Lidská aktivita se stala příliš invazivní vůči silám přírody a zásadně narušuje ekologickou rovnováhu. Vývoj života na Zemi se rychle posunuje směrem k omezení biodiverzity druhů, k redukci zalesněné plochy, ke globálně se zvyšujícím průmerným teplotám a pravděpodobně se stává mnohem turbulentnější planetou.

Dustin Breitling studuje v magisterském programu na Karlově univerzitě a organizuje blok přednášek "Diffractions Lecture Series".

Vít Bohal se narodil v Praze, ale velkou část života strávil na východním pobřeží Kanady, kde se živil smažením ryb dovážených z Norska. Studoval hudbu a na FF UK vystudoval obor Kritická a kulturní teorie.

Další fotografie