školská 28

komunikační
prostor

Newsletter

Přihlásit se k odběru Newsletter feed

Vyhledávání

Hlavní Galerie

ASSteroidy

ASSteroidy Terezín
1.8.28.8.
Pá 31.7. - 21:00

ASSteroidy:prezentace digitálního archivu objektů nalezených v lokaci Terezín
A.S.S. Andere Seite Studio

1. až 31. srpna 2009
vernisáž pátek 31. července v 19.hod
úvodní slovo: Miloš Vojtěchovský
hudební doprovod: Do Shaska!

První souborná veřejná prezentace digitálního katalogu, čítajícího 864 naskenovaných artefaktů – teroidů, představuje fenomén města a pevnosti Terezín viděný z nečekané, "neo-archeologické" perspektivy. Sdružení A.S.S. se pokusilo formulovat svůj pohled na terezínskou krajinu, patřící nejen v české, ale i světové psychogeografii do kategorie těch nejtragičtějších. Radek a Zdeněk Kvetoňovi zvolili metodologii pozitivistické vědy a s odstupem roztřiďovali stovky ať už ztracených, nebo odhozených drobných objektů nalezených v okolí terezínské vězeňské pevnosti. Kolekci tzv. "teroidů", nebo "assteroidů" předcházel několikaletý fotografický výzkum, svým významem a kontextem postupně přesahující rámec termínů "fotografie" nebo "Terezín". Sběr a digitalizace teroidů probíhaly mezi lety 2002 až 2007, neboť teroidní projekt byl iniciován stoletými záplavami v srpnu roku 2002. Tehdy došlo k zaplavení celé krajiny Terezína a mimo jiné k totální likvidaci zahrádkářských kolonií uvnitř pevnostních příkopů. Kolekce teroidů tak odkazuje k "prediluviálnímu - předpovodňovému" osídlení terezínského opevňovacího systému.

Téma terezínských objektů zpracovali oba umělci intermediálně. Základ katalogu tvoří sbírka teroidů. V roce 2006 vznikla koncepce digitalního archivu, včetně katagorizace jednotlivých objektů do systému tabulek s juxtaponovanými obrazy a opatřenými příslušnými kódy. Dále vznikly dvě knihy teroidů a série experimentálních videí (metavideoteroidů), kde pracovali se zdigitalizovanými daty objektů. Projekt teroidy zahrnuje i menší samostatné celky jako například TV ENTROPY (nalezené, posbírané a zdigitalizované pozůstatky televizoru spáleného na ohništi).

"Neoarcheologie jinakosti Terezín je pevnostní město vystavěné na močálech a již tato skutečnost mu dává osobitý a mnohdy znepokojivý ráz, který je ještě umocněn událostmi provázejícími celou jeho historii. Stal se naším stěžejním tématem v době studia fotografie v Ústí nad Labem. Během několikaletého průzkumu této lokality vzniklo velké množství různých fotografických cyklů. Náš zájem směřoval od povrchu (pevnostní architektura a její propojení s přírodou) stále více do duše tohoto místa. Teroidy byly nalezány a uchovávy se záměrem využít jejich schopnost sdělovat nové obsahy a odhalovat cosi ze své anorganické paměti a kolektivní paměti místa. Vytržením z kontextu prostředí (a zpomalením procesu zániku) a následným procesem katalogizace a přidělením kódů, podle systému vytvořeného speciálně pro tento účel, byl nevyhnutelný proces jejich nepovšimnutého obrušování na okamžik pozastaven, a toto "zmražení" je nyní přesměrováno do galerie. Jde tedy o "přenosový rituál", kdy je paměť určitého místa vydolována ze země a zviditelněna v místě jiném.

V tomto duchu zůstávají výsledky sběračské aktivity nejen dokumentem sedimentu terezínské minulosti, ale také metaodkazem na lidskou přítomnost v krajině a její stopy. Jednotlivé prvky (objekty) jsou vyjímány ze sedimentů dlouhodobě usazovaných a převrstvujících se v prostředí specifické městské krajiny, a přímou cestou digitalizovány a katalogizovány v elektronické formě. Objekty jsou jednotlivě označeny kódovacím systémem, vytvořeným speciálně pro tento projekt. Kód obsahuje vedle jména objektu ještě další informace, popisující jak imanentní vlastnosti předmětu a tak i vlastnosti, které získal vlivem prostředí v němž se různě dlouhou dobu nacházel.

V celkové sumě objektů lze číst něco velmi fyzického, odhalující těžko postřehnutelnou, už minulou tvář místa. Jednotlivé objekty jsou fragmenty anorganické paměti místa. Během procesu percepce teroidního celku, se skládá v evidující mysli něco jako neoarcheologický hologramový obraz minulé atmosféry místa, složený z průniků různých časových vrstev města z doby minulé."

Andere Seite Studio. Litoměřice 2009


Skupinu A. S. S. tvoří bratři Radek a Zdeněk Květoňovi (narozeni 1974 v Litoměřicích, kde stále působí). Absolventi katedry fotografie v Ústí nad Labem (repektive na FAMU) v 90. letech založili společné umělecké seskupení Pudon. Název Andere Seite Studio je inspirované německým titulem románu Země snivců litoměřického rodáka Alfreda Kubina. Spolupracovali např. na přípravě bookletů a vizuálních podkladů pro doprovodnou projekci pražské kapely Do Shaska!. Jejich tvorba zahrnuje fotografii, malbu, kresbu, počítačovou grafiku, animaci, street-art etc.

K výstavě je publikován v limitované edici 20 ks doprovodný katalog, na kterém se podílí A.S.S. a Galerie Školská28.

text z katalogu od Ondřeje Dadejíka

asteroidy

Další fotografie 

Andere Seite Studio
Assteroidy
A.S.S.
A.S.S.
A.S.S.
A.S.S.
A.S.S.
A.S.S. - kostel terezín
A.S.S - pohled do pevnosti Terezín
asteroidy
asteroidy tablo
ASSteroidy, vernisáž (1)
ASSteroidy, vernisáž (2) - Radek Květoň
ASSteroidy, vernisáž (3)
ASSteroidy, vernisáž (4) - audio performance: Do Shaska!