školská 28

komunikační
prostor

Newsletter

Přihlásit se k odběru Newsletter feed

Vyhledávání

Kulturní povstaní

Bennewitzovo kvarteto

Hudba perzekvovaných skladatelů
Út 13.9. - 19:30

Program:

Schulhoff: Pět kusů pro smyčcové kvarteto
Ullmann: Smyčcový kvartet č.3

Erwín Schulhoff
velké hudební nadání v10ti letech doporučen, vstupuje naKonzervatoř . koncertní praxe a studium Kompozice. Oceňován jako klavirista a skladatel. V 1. svět válceLegionář. Sžit s soudobou avangardou Evropy, dodekafonie, atonální a čvrttónová hudba expresionismus téžJazz
výrazný v postupech tč. hudebníchObjevů, také hráč v Orchestru Osvobozeného Divadla
Jména a pojmy(nesoustavně): Videň, Schönberg,AlbanBerg... Drážďany„Werkstatt der Zeit" Berlín Grosz Jean Arp. Praha Hába Pešánek(světelný klavír) Ježek 18. srpna 1942 zahynul v koncentračním táboře Wülzburg v Bavorsku,
jeho hudba nese sdělení zvláštní průzračnosti kultivované živelné zároveň
" ... Všichni lidé z putik nebo zámků propadají rytmu světa Jenom filistr ho chce změnit a zředit život prostoduchostí, tím že na nás štěká.
Ano, my kašleme na všechny zákazy, občané, vy s rosolovitým panděrem!
Neboť s k ř í p a j í c í, v ř e š t í c í veselá nota je pro černé a bílé a rudé nota, podle níž se tančí. Hallelujá! Hallelujá!"
(celý orchestr a sbor !)
citát z finále H.M.S. RoyalOak jazzové oratorium
https://monoskop.org/Zdeněk_Pešánek

Viktor Ullmann

O Pádu Antikrista: r1928 vznikla dramatická skica apokalypsy 20. století Pád Antikrista od švýcarského spisovatele a anthroposofa Alberta Steffena: „Zdálo se mi jako bych spatřil pozemské protiklady Západu a Východu jak se stále zřetelněji zrcadlí v barevném spektru západu slunce. Technizace a motorizace Západu srovnatelná s červenající žlutí, dekadentní duchovnost
Východu, vzmáhající se v sektách a kultech, srovnatelná s fialovou, která bude stále stinnější. Záchranu jsem spatřoval v duchovním způsobu Goethově, který byl rozvinut Rudolfem Steinerem. Avšak nepohltí tma tuto světélkující zeleň středu?“
vizionářské a prorocké dílo se stalo roku 1935 libretem stejnojmenné opery Vikora Ullmanna
Viktor Ullmann, pražský německo-židovského skladatel, žák Arnolda Schönberga a anthroposof,
18. října 1944 zavražděn v Osvětimi.

(text: mojmír pukl)

Vstupné: 100 Kč – Snížené: 80 Kč

Další fotografie 

Viktor Ullmann

Viktor Ullmann

Erwin Shulhoff

Erwin Shulhoff