školská 28

komunikační
prostor

Newsletter

Přihlásit se k odběru Newsletter feed

Vyhledávání

Koncert

Bonnie Jones (solo), Andreas Trobollowitsch (solo)

Alexandre Losada & Michal Zbořil (duo)
Po 5.5. - 19:30

(for english, please scroll down)
Asociace Mlok ve spolupráci s galerií Školská 28 pořádá zvukovou lahůdku sestávající ze tří chodů. Během večera na pomezí soundartové instalace a elektroakustické performance se na parketách galerie, kromě domácího Michala Zbořila (analogové syntezátory), premiérově představí galicijský kytarista Alexandre Losada, vídeňský Andreas Trobolowitsch a vrcholem budou obnažené efektové pedály Bonnie Jones (Baltimore).

Bonnie Jones je spisovatelka, improvizátorka a performerka, která pracuje především s elektronickou hudbou a textem. Během koncertu Bonnie Jones často využívá digitální pedálové delaye jako upravené elektronické nástroje. Hraje přímo na odhalené obvodové desky s kabely, čímž vytváří syrové a často chaotické elektronické zvuky. Její zvuková paleta zpochybňuje přijímané výrazové prostředky současné hudby i konvenční způsoby hraní elektronických hudebníků.
Vytváří improvizované i komponované multimediální performance založené na textu a zvuku, jimiž prozkoumává fluidnost a fungování elektronického noisu (field recordings, preparace elektrických obvodů) a textu (poezie: nalezená, mluvená, vizuální). Zajímá ji, jak lidé v daném technologickém kontextu tyto zvuky a texty vnímají, „čtou“ a jak na ně reagují.
Text se v jejích performancích uplatňuje v projekci i živém procesu psaní. Bonnie Jones je básnířka a v přímé improvizované spolupráci s hudebníky, videoartisty, tanečníky a spisovateli, jakož i diváky, objevuje „psaní mimo stránky“.

Andreas Trobollowitsch je ve Vídni usazený elektroakustický hudebník, skladatel a soundartista. Studoval muzikologii a současný jazz ve Vídni a Paříži (absolvoval prací o spaciálním přístupu ve skladbách Stockhausena a Cage). Ve svých dílech využívá zejména kazety, nezapojený mixážní pult, objekty, preparované nástroje a field recordings. V poslední době se zaměřuje na zvukové instalace a konceptuální kompozice. Jeho jméno najdeme v katalozích labelů jako Schraum, Monotype records nebo Filmarchiv Austria.

Alexandre Losada & Michal Zbořil
Alexandre Losada se zajímá o experimentální zvukové praktiky a volnou improvizaci. Hraje především na elektrickou kytaru a objekty. Spolupracuje s mnoha různými hudebníky v různých projektech. Od roku 2008 je členem aktivního tria Urro, které ohledává široké spektrum možností na poli volné hudby a hraje s experimentálními filmaři a jinými umělci. V sólové práci se zaměřuje na volnou improvizaci a možnosti preparované elektronické kytary jako zdroje zvuků.
Během svého premiérového vystoupení v Čechách se představí v duu s Michalem Zbořilem. Ten se již přes dvacet let věnuje hře na analogové syntetizátory. Působil v moravských Zabloudil(a). Dnes ho nejčastěji můžeme vidět jako člena IQ+1 a Pražského improvizačního orchestru. Vystupuje v audiovisuálním duu s Martinem Blažíčkem a příležitostně spolupracuje či spolupracoval s B4, S/M a BBNU.

Bonnie Jones is a Korean-American writer, improvising musician, and performer working primarily with electronic music and text. Born in 1977 in South Korea she was raised on a dairy farm in New Jersey, and currently resides in Baltimore, Maryland. Bonnie creates improvised and composed text-sound performances that explore the fluidity and function of electronic noise (field recordings, circuit bending) and text (poetry, found, spoken, visual). She is interested in how people perceive, “read” and interact with these sounds and texts given our current technological moment. Bonnie has received commissions from the London ICA and has presented her work in the US, Europe, and Asia and collaborates frequently with writers and musicians including. She received her MFA at the Milton Avery School of the Arts at Bard College.

As a musician and improviser she re-purposes digital delay pedals as circuit-bent electronic instruments, directly playing the exposed circuit boards with instrument cables to produce raw and often chaotic electronic sound. Her sound palette challenges the accepted languages of contemporary music as well as the conventional modes of playing associated with electronic musicians. Jones’ multimedia performance works use projected text and live writing to improvise with musicians, video artists, dancers, and other writers. The work draws on her background as a poet and explores a form of writing "off-the-page" that directly interacts with the audience and other collaborators.

Andreas Trobollowitsch is a Vienna based electroacoustic musician, composer and sound artist. He studied musicology and temporarily jazz in Vienna and Paris (thesis about the spatial
approach in the compositions of Stockhausen and Cage) In his works he uses mainly tapes, no-input-mixer, objects, prepared musical instruments and field recordings.
Recently he is focusing on soundinstallations and conceptual compositions.
We can find his name in catalogues of labels like schraum (Berlin), Monotype records (Warsaw) or Filmarchiv Austria (Vienna).

Alexandre Losada & Michal Zbořil
Alexandre Losada is interested in experimental sound practices and free improvisation. Mainly uses electric guitar and objects. He collaborates with different musicians in numerous improvisation projects. Since 2008 is also part of Urro a trio project with whom has given many concerts and edited numerous cd –r . Urro explores a wide range of possibilities in the field of free music and collaborates with experimental filmmakers and artists.
In his solo work Alexandre focuses in free improvisation and the possibilities of the prepared electric guitar as sounds source.
He’s also part of Liceo Mutante, a social center in Pontevedra where concerts, film screenings and all kind of DIY events are organized.
Alexandre Losada will play with prague based improvisor Michal Zbořil. Over twenty years Michal Zbořil plays analog synthesizers and he performed for a few years with Moravian experimental noise band ZABLOUDIL/A. Recently he plays in audiovisual duo with Martin Blažíček and occasionally cooperates with BBNU and S/M+ projects. Most often we see him on stage with IQ+1 and Prague Improvisation Orchestra.

Vstupné: 80 Kč – Snížené: 60 Kč