školská 28

komunikační
prostor

Newsletter

Přihlásit se k odběru Newsletter feed

Vyhledávání

Přednáška

Budapešťský klub

Přednáší: Petr Lisý
Čt 13.11. - 18:00

Archetypová astrologie podle Richarda Tarnase a Stanislava Grofa.

Od doby, kdy C. G. Jung zformuloval teorii archetypů, si podobnosti mezi jeho popisem archetypů a symbolikou astrologie povšimlo mnoho astrologů, kteří své znalosti začali propojovat s principy jungovské psychologie. Jednu z nejzajímavějších podob takové syntézy představuje archetypová astrologie, rozvinutá americkým astropsychologem Richardem Tarnasem (*1950) ve spolupráci s transpersonálním psychologem Stanislavem Grofem.

Jejich společný výzkum probíhal nejprve v Esalenském institutu na mysu Big Sur a později na Kalifornském institutu integrálních studií (CIIS) v San Francisku. Na této vysoké škole spolu s dalšími spolupracovníky (např. kosmolog Brian Swimme) založili v roce 1994 magisterský a doktorandský program „Filosofie, kosmologie a vědomí“. Standardní součástí studijních osnov je archetypová astrologie, vyučovaná Tarnasem, která se postupně stala jakýmsi společným jazykem a katalyzátorem sebepoznání i porozumění historickým a filosofickým tématům. Proběhla řada kurzů aplikujících metodu a náhled archetypově astrologické analýzy na historii, psychologii, hudbu, film. Tyto aktivity obohatily Tarnasovu zásadní knihu Cosmos and Psyche (Kosmos a psýché, 2006), jež přestavuje pohled na dějiny západního myšlení a civilizace očima astrologie. Iniciovaly multidisciplinární dialog, vedoucí ke vzniku nové disciplíny „archetypová kosmologie“, pro niž astrologie představuje oblast setkávání vnitřního a vnějšího, psychologie a kosmologie. Jedná se zřejmě o dosud nejambicióznější pokus o rehabilitaci astrologie od dob jejího zavržení osvícenstvím.

V úvodu večera budou stručně představeny základní rysy Tarnasova pojetí astrologie, a především specifický přínos Stanislava Grofa. Následně projekce videozáznamu rozhovoru s Richardem Tarnasem z roku 2011 (cca 40 minut, s českými titulky), který poslouží jako skvělý úvod do tématu. Zbytek večera bude věnován především otázkám účastníků a diskusi nad nimi.

Pořadem bude provázet Petr Lisý, astrolog, psychoterapeut a překladatel.
Další informace viz: cosmosandpsyche.com, www.archaijournal.org, www.clubofbudapest.cz

Program pořadů “Cesty k celistvosti - o vzorech, které spojují” české sekce Budapešťského klubu.

Obsahová příprava a organizace: Jiří Zemánek.