školská 28

komunikační
prostor

Newsletter

Přihlásit se k odběru Newsletter feed

Vyhledávání

Diskuse

Diskuzní večer o Anně Fárové

pořádá Fotograf studio a Torst
Po 28.6. - 20:00

diskuzní večer o významné kurátorce a teoretičce fotografie Anně Fárové.

Program
1. Viktor Stoilov prezentace knihy Anna Fárová „Dvě tváře“, vydané nakladatelstvím Torst v roce 2009

2.Diskuse nad tématy:Úvodní slovo Jan Mlčoch.

Působení Anny Fárové ve funkci kurátorky a zakladatelky fotografické sbírky v Uměleckoprůmyslovémmuseu v Praze.
Zhodnocení obsahu a koncepce sbírky, její další rozvíjení a návaznost na současnost, archív Josefa Sudka ad.
Státní a veřejné sbírky fotografie a nových médií - jejich struktura, koncepce, srovnání se zahraničními institucemi.
Posuny ve vnímání fotografie v celkovém kontextu umění kurátorský přínos Anny Fárové v osmdesátých a devadesátých letech - Ivan Pinkava, Tono Stano a další (Plasy, Činoherní klub, výstavy „raně porevolučního“ období)

3.Diskuse a podněty
Společné hledání aktuálních témat pro připravovaný cyklus seminářů a sympozií věnovaným budoucnosti media fotografie jako odkaz Anny Fárové, kterým hodlá Fotograf studio otevřít diskuzi v širokém spektru nově vznikajících otázek a pokusit se vytvořit podklad pro sborníkové vydání kompendia současné teorie fotografie a nových médií v širším uměleckém kontextu.

moderuje Pavel Baňka

připravila Edith Jeřábková

vstup volný

Anna Fárová v ateliéru,Autor: Kristin Jacobson

Další fotografie 

po diskuzi, foto: M. Vojtechovsky
po diskuzi, foto: M. Vojtechovsky