školská 28

komunikační
prostor

Newsletter

Přihlásit se k odběru Newsletter feed

Vyhledávání

Expedice

Do hlubiny lignitových mračen

Na pomezí samoty
Místo: Mostecká pánev
Gunnhild Enger, Þórunn Eymundardóttir, Tommy Høvik, Kristín Rúnarsdóttir, Vladimír Turner, Robert Vlasák, Martin Zet
5.9.25.9.

Tématem expedice v Mostecké pánvi jsou změny průmyslové krajiny, ztráta historických souvislostí, převrácení geologických vrstev i sociálních struktur a aktuální diskuse o prolomení územních limitů. Expedice vychází z předpokladu, že pro ekologa i umělce je nezbytné, aby se zabývali problematikou sounáležitosti člověka s krajinou komplexně, včetně problematiky energetických zdrojů, ale prostředím nejen jako konstruktem sloužícím zájmům člověka, ale přístupu respektujícím i životy zvířat a rostlin. Co dnes sdílí umělec s ekologem není zdaleka jen doména estetického, nebo příjemného. Jak přehodnotit sentimentální i utilitární modely myšlení spojeni kultury a přírody? Tyto otázky jsou důležité v Mostecké pánvi - v jedinečné krajině, kde najdeme ostrovy původní přírody a archeologických nalezišť, obklopené stopami dlouhotrvajícího průmyslového znečištění, i svědectvím pokusů o rekultivaci krajiny.

Během expedice proběhne několik workshopů, kterých se mohou zájemci zůčastnit:

8. 9. Stará a nová jezera na Mostecku
Výkladová terénní přednáška k jezeru Most s hydrobiologem RNDr. Ivo Přikrylem.

12.9. – 13.9. Lignitová mračna
Zvukový 
a environmentální workshop
s Peterem Cusackem. Místo: Mostecko (Horní Jiřetín, Libkovice, Most)

12. - 13. 9. Vzpomínka na arboretum
Prostorová zážitková dílna Miloše Šejna inspirovaná okolím zámku Jezeří a bývalým arboretem

19. 9. Posvátná krajina nad Jezeřím
Komentovaná vycházka s Václavem Cílkem

20. 9. Změněná krajina, životy a paměť
Tematická procházka z Oseku do míst bývalých obcí Libkovice a Hrdlovky s historičkou umění Radoslavou Schmelzovou, archeologem Petrem Medunou a botanikem Jiřím Sádlem.

Celý program a více informací o projektu na: http://frontiers-of-solitude.org
Přihlášky můžete posílat na info@frontiersofsolitude.org

Projekt probíhá ve spolupráci Galerie Školská 28, Atelieru Nord (NO) a Centra pro výtvarné umění Skaftfell (IS). Je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v Programu CZ06 Kulturní dědictví a současné umění v rámci EHP fondů 2009 – 2014.

Důl Vršany Foto: Dagmar Šubrtová

Další fotografie