školská 28

komunikační
prostor

Newsletter

Přihlásit se k odběru Newsletter feed

Vyhledávání

Domácí biograf Milady Marešové (1920)

Projekce s komentářem Martiny Pachmanové
St 15.10. - 21:00

Milada Marešová (16. listopadu 1901, Praha – 19. února 1987, Praha) byla česká malířka a ilustrátorka. Věnovala se malbě, kresbě a ilustrátorské tvorbě. Byla inspirována expresionismem německého ražení (Die Neue Sachlichkeit, česky Nová věcnost), který byl českými umělci doby meziválečné vesměs odmítán. Dále pak malíři Picassem, Boschem a Henrim Rousseauem. Tématem obrazů jí bylo město a lidé, a to zejména ženy v různých situacích a s rozličným sociálním postavením. Dalším výrazným tématem jejích děl jsou sociální problémy.
(zdroj: wikipedie)

Martina Pachmanová je odborná asistentka na VŠUP v Praze, kde přednáší dějiny a teorii umění. Věnuje se kurátorství a umělecké kritice. V letošním roce byla kurátorkou souborné výstavy díla Milady Marešové v Moravské galerii v Brně a je také autorkou doprovodného katalogu k výstavě. V rámci večera představí soubor ručně malovaných diapozitivů pohádkových příběhů pro tzv. "domácí biograf", které Milada Marešová vytvořila během 20. let.

Součást výstavy Diapozitiv audiovize v éře domácích médií

Milada Marešová

Image