školská 28

komunikační
prostor

Newsletter

Subscribe to Newsletter feed

Search form

Exhibition

Fotografická výstava Petra králíka

21.9.31.10.
Thu 21.9. - 18:00

Tato výstava je soubor fotografií , které Petr Králík nafotil na své cestě do oblasti Mulbhek/ Ladhak v v Indii.

Petr Králík, Zrcadlová helma
Fotograf Petr Králík v jednom rozhovoru řekl, že v ateliéru nezažil nikdy nic zajímavého, snad kromě momentky, kdy vyfotografoval, jak padá k zemi těžký stativ s drahým fotoaparátem. Větu vytrženou z kontextu samozřejmě musíme brát s jistou nadsázkou. Při prohlížení výstavy Zrcadlová helma se však zmíněný citát potvrzuje. Pozorovatelská obsese zde jednoznačně dominuje a záhy je nám jasné, že máme co dělat s fotografiemi autora, jehož citlivost je nastavená na frekvenci světa vyzařujícího notnou dávku bizarnosti, světa ne zcela samozřejmých výjevů. Kolikrát jsme zažili ten pocit, kdy umělec metodou nálezů na své tvůrčí cestě nechává promlouvat svět „pouhým“ pootočením úhlu pohledu, nepatrným posunutím důrazu na nicotný detail a tak v nás rozezní leckdy pracně znovunalézanou touhu vypravit se do okolí a jít si vydobýt své nečekané obrazy, jimiž je svět napěchován. Doménou fotografie je mj. jistá pohotovost, se kterou můžeme unikající svět zachytit a je překvapivé, jak tento základní princip je stále u některých fotografů znovu omlazen a nevyčerpán. K vychýlenému vyznění barevných fotografií Petra Králíka je nutné dodat, že počátky vystavených souborů začínají s prvními digitálními fotoaparáty, které autor používal coby redakční fotograf. Psychedelický šum, barevná přepjatost některých záběrů, jsou u těchto snímků důsledkem poškozeného čipu a vůbec nedokonalosti tehdejšího aparátu. Jak známo, chyby se dají často využít velmi dobře pro experimentování s médiem. Spojí-li se aspekt náhody, hledisko nevypočitatelného vstupního momentu, s autorskou vyladěností na nečekané situace, může subjektivní pohled s odstupem doby přinést i náhled charakterizující jisté obecné rysy stavu světa. Žlutá jedovatost autobusu Golden City Tour na pražském sídlišti, zažloutlé stoly v Sazka Aréně, či barevné podhradí Karlštejna, jsou přežívající stopou prvotní exploze hýřivé jásavosti komerční směšnosti, takřka ve stylu neuchopitelné změti let devadesátých. Petr Králík zde přichází s intuitivními nálezy vymknutých kompozic, jež se nám sami dávají, ať už je to fenomén českých cukráren nebo opuštěný nádražní turniket s téměř minimalistickými geometrickými kvalitami. Absurdita tu číhá všude, ironie světa vyplazuje svůj jazyk v kontrastech, na které má Petr Králík vytříbený cit. Meditující ženy vs. postarší dámy konzumující krocana na vernisáži. Vykloubená realita, česká groteska? Možná, ale rozhodně něco víc. Svět jako zrcadlo na nás dotírá za každým rohem a mistrná kompozice železničního přejezdu s Božími mukami ve skrumáži dopravních značek je pomyslným razítkem chaosu naší existence. Tato skvělá fotografie je metaforou vrstevnatosti předkládaného souboru fotografií Petra Králíka, kde se mísí smích se šklebem a náš vlastní šestákovou myslí utvářený svět se nám vrací ve výsměšných obrazech jako bumerang mezi oči. Je dobré, že fotograf tuto břesknou notu vyvažuje zjemněním poetiky dvojic fotografií čtvercového formátu. A v neposlední řadě je zde Zrcadlová helma. Světla vykřičeného světa pohasla a soumrakem vstupujeme jinam. Chladné a temné tóny ztišují barvitost neotřelých kompozic těchto potemnělých fotografií.
Pro soustředěného pozorovatele, jako je fotograf Petr Králík, je fotografie ideální médium. Nekonečná proměnlivost každodennosti se nám sice často stírá v přehlcené vizuální únavě, ale právě proto jde za prchavostí obrazů v ideálním případě neúnavná stopa fotografie. Posunutá realita odlesků Zrcadlové helmy budiž nám průvodcem.

Komentované prohlídky jsou možné po dohodě a e-mailu :
Info@tibetopenhouse.cz