školská 28

komunikační
prostor

Newsletter

Subscribe to Newsletter feed

Search form

Concert

AN-NA– emoce a vášeň houslí

2.10.
Fri 27.10. - 19:00

Sólo hra Anny Štěpánové. Smyčcové hudboplochy plné expresivního zpěvu. Svěží
houslový impresionismus mladé nahněvané ženy.
Anna Štěpánová se snaží vzdorovat dělení houslistů na sólisty-klasiky a hráče v
orchestrech. Chápe housle jako nástroj mnoha možností, použitelný v široké škále
žánrů. Věnuje se interpretaci soudobé hudby, za pomocí looperu hudebně
doprovází taneční lekce na konzervatoři Duncan Centre, s nadšením vystupuje jako
pouliční muzikantka... Sólo projekt je výsledkem spojení těchto různorodých vlivů
a jejich následné mutace.

VSTUP 108 KČ