školská 28

komunikační
prostor

Newsletter

Subscribe to Newsletter feed

Search form

Performance

Sealrings of Josef P.

Josef Palivec
Sun 19.12. - 20:30

Obsahem divadelního projektu je drama kontinuity české kultury od 19. do 21. století na příkladu českého básníka Josefa Palivce. Na půdorysu antického dramatu je vyprávěn příběh poezie. Hlavní hradina se ocitne před zkouškou a vždy se rozhodne správně.

Básník Josef Palivec byl před dokončením gymnázia vyloučen a nastoupil jako tajemník Jaroslava Vrchlického. Po skončení 1. světové války pracoval jako kulturní atašé československého státu v Paříži a významně se zasloužil o navázání kulturních styků mezi českými umělci v Praze a Paříži (Šíma, Weiner, Kupka, P. Valéry, A. Breton...).
Vrátil se do Prahy i za cenu rozvodu. Švagr bratří Čapků. Za druhé světové války napsal básnickou sbírku Pečetní prsten, nejvýznamnější protinacistickou oficiálně vydanou knihu a jednu z nejvýznamnějších českých básnických knih 20. století. Zasloužil se o sjednocení komunistického a nekomunistického odboje. Po roce 1948 odsouzen v
monstrprocesu za to, že zveřejnil případ sexuálního zneužívání schovanky kardinála Berana příslušníky StB. 11 let ve vězení a uranových dolech. V 60. letech mentor mladých autorů - Ivana Wernische, Miloslava Topinky, Věry Linhartové. Nejbližší přítel Jaroslava Seiferta.
Pečeť symbolizuje pevnost a nezvratnost. Pečetní prsten je otiskem na pergamenu dějin. Antické drama pravdy a lásky na půdorysu české kultury tří století. Hrdina, který odolá pokušením. Poezie a láska jako řešení problému. Příběh kontinuity české kultury. Švagr bratří Čapků a politický vězeň 50. let.

Režisér Miroslav Drábek se po letech působení v sociálních projektech rozhodl vrátit čistě kulturním projektem. S projektem ukazujícím vrchol české poezie 20. století pod heslem: „nohama v lejnech stoje, hlavu však v nebesích maje“. Text divadelní hry vznikl ve spolupráci s dramatikem Ladislavem Čumbou. Na projektu se podílí též Palivcův nevlastní vnuk a držitel autorských práv výtvarník Pavel Brázda. Realizační tým požívá naprostou důvěru všech dědiců a má zapůjčeny veškerá autorská práva.

Koncepce projektu a režie divadelního představení: Miroslav Drábek
Scénář: Miroslav Drábek, Ladislav Čumba, Pavel Brázda
Dramaturgie: Ladislav Čumba a Petr Borkovec
Scéna, kostýmy: Pavel Brázda, Renata Slámková
Hrají: (Palivec), (Čapková-Malířová), (dcera, schovanka, poesis), (Mefisto), (Vrchlický) a další.

Josef Palivec

Attachment 

Image