školská 28

komunikační
prostor

Newsletter

Subscribe to Newsletter feed

Search form

Workshop

Singing Workshops

Wed 8.9. - 20:00

Pravidelné kurzy zpěvu se Zuzanou Vlčínskou.

Mgr. Zuzana Vlčinská vystudovala hudební vědu na pražské FFUK. Absolvovala dvouletý kurz Orffova Schulwerku u Pavla Jurkoviče a Libuše Kurkové a v r. 2009 systematický psychoterapeutický výcvik Instep. Prošla řadou muzikoterapeutických kurzů a pravidelně se účastní seminářů zaměřených na prožitkové souvislosti těla. Více než patnáct let se věnuje práci se širokou zpěváckou veřejností, pro niž upravuje lidové písně ze slovanského okruhu s těžištěm v moravském folkloru. S lidovou písní pracuje jako s aktuálním sdělením či situací. V roce 2005 vydala zpěvník koled s CD "Poslyšte s radostí".

přihlášky a další informace: zpivani@volny.cz