školská 28

komunikační
prostor

Newsletter

Subscribe to Newsletter feed

Search form

Workshop

Stepflow workshop by Carli Jefferson

taneční workshop
6.6.
Tue 27.6. - 19:15

Hodiny vedené zkušenou britskou taneční instruktorkou Carli Jefferson jsou zaměřeny na zkoumání vlastní muzikálnosti, smyslu pro rytmus a expresivní jazyk vašeho těla, které je nakonec přece tím nejpřenosnějším hudebním nástrojem, který máte vždycky po ruce!
Zaměřujeme se na rozvíjení osobité individuální pohybové schopnosti každého jednotlivce, jež obohacujeme o nové rytmické prvky. Celá řada technik z různých oblastí a škol "body percussion" je studentům k dispozici v kombinaci se základními prvky stepu. Cílem je rozvinutí vaší schopnosti "rozjet" a udržet rytmickou smyčku.
Kombinací těchto prvků se snažíme dosáhnout probuzení hlubšího vnitřního citu pro rytmus a pohyb, což má za následek nejen zlepšení tělesné koordinace, ale také nárůst sebedůvěry pro spolupráci s dalšími hudebníky a tanečníky.
Systém "Stepflow" naplno otevírá schopnost naslouchání tělem, zlepšuje schopnost tvůrčí invence, jakož i cit pro vlastní choreografii a improvizaci.
Lekce jsou určeny studentům každého věku, tělesné konstituce i úrovně pohybových schopností.
Skupina se bude setkávat minimálně jednou měsíčně s cílem podělit se o nově nabyté schopnosti, uvolnit se v nově nabytém vlastním osobitém stylu, a reflektovat vývoj nově získaných pohybových zkušeností v oblasti osobního rozvoje a růstu. Nejpracovitějším účastníkům kurz rovněž nabízí možnost dalšího pokračování rozvoje jejich tvořivosti až po jevištní tvorbu a natáčení.

VSTUP 108 KČ

Pro přihlášení na workshop nás kontaktujte na: info@tibetopenhouse.cz