školská 28

komunikační
prostor

Newsletter

Subscribe to Newsletter feed

Search form

Meeting

STORYTELLING

Na téma: Oslava konce
6.6.
Wed 28.6. - 19:30

Spusťte v sobě stroj, který pohání fantazie. Příběhy, hry a techniky, kterévám zvednou vypravěčské ego. Povyprávějte krátký příběh na dané téma a samise přesvědčíte, že vyprávět umí každý a kdo vypráví, ten vyhrává.
Pražský Příběhomat, stejně jako brněnská Galeryje příběhů, patří doprojektu Příběhové kavárny a jeho myšlenkou i cílem zároveň je společné setkání a sdílení krátkých příběhů na předem dané téma a trénink vypravěčských dovedností.
Budeme si vyprávět,vyzkoušíme si příběhová cvičení a budeme se mít dobře. Každý měsíc vybírají účastníci Příběhomatu téma na měsíc další, takže si sami vyberete, na jaké téma budete příště vyprávět.

Téma: Oslava konce

Vstupné: dobrovolné

www.story-telling.cz