školská 28

komunikační
prostor

Newsletter

Subscribe to Newsletter feed

Search form

Concert Performance

Synesthesia - Opening performances

Daniel Neumann, Patrick Franke, Emiter, Martin Blažíček, András Blazsek
Tue 24.7. - 20:00

V rámci zahájení mezinárodní výstavy "Synestezie" vystoupí se společnou improvizací Martin Blažíček a András Blazsek, současný rezident galerie Školská Marcin Dymiter (aka Emiter) a Daniel Neumann a Patrick Franke.

Marcin Dymiter aka Emiter je hudebník, improvizátor, skladatel a zvukový umělec, který kombinuje terénní nahrávky, akustické nástroje a elektronický zvuk. Pracuje s elektronickou a improvizovanou hudbou. Spojuje zvuk v lo-fi a hi-fi kvalitě a využívá efekty zvukové interference. Vytváří zvukové instalace, rozhlasové pořady, filmovou hudbu a performance ve veřejném prostoru.

Andras Blazsek je vizuální umělec a hudebník, člen budapešťské skupiny BA.

Martin Blažíček se zabývá filmem, videem a živou audiovizuální performancí. V letech 1997-2001 se věnoval především filmové tvorbě, je autorem asi deseti krátkých filmů na formátech 8 a 16mm. Jeho filmová tvorba je inspirována filmovým strukturalismem 60. a 70. let, řadí se do skupiny autorů tzv. „Českého experimentálního filmu 90.let“. Od roku 2000 vystupuje s živými filmovými projekcemi, během nichž je obraz na plátně vytvářen z několika projektorů (Ultra, 2000-02; Mikroloops 2007-11). Od poloviny nultých let využívá různé formy vnitřní a vnější interaktivity médií, vytváří instalace a performance spojující zvuk, obraz a fyzické objekty.

Patrick Franke / Daniel Neumann
Modul 2.5 - Turbulenzen (turbulences)

Concert for multi-channel playback and live electronics by Patrick Franke and Daniel Neumann. This will be the 6th part of the conceptual sound performance series Modul 2. Modul 2 is an ongoing series (2.0, 2.1, 2.2, etc.) in which Patrick Franke and Daniel Neumann explore varying acoustic media, composition techniques, and live performance strategies since 2006.In this 6th part the artists will leave behind their otherwise typical minimal sound aesthetic and move into higher degrees of density and volume.

The basis for this performance are sound recordings of natural and anthropogenic sound events and environments, which Franke made on islands and ships over the last years. Neumann is contributing the structure of the performance and is adding layers of abstraction by live-sampling the original material in various ways. With the techniques of the Musique Concrete - cut, collage, layer, repeat - both artists will merge the material live into a voluminous and turbulent four-channel room composition.

Patrick Franke is an ornithologist, and a sound and recording artist who is living and working en route and sometimes in Leipzig. Daniel Neumann is a sound artist and audio engineer living and working in New York City. They started working together on sound art concepts, performances and installations in 2005, mainly through their plattform Alula Ton Serien.