školská 28

komunikační
prostor

Newsletter

Subscribe to Newsletter feed

Search form

Presentation Screenlab

Tomáš Svoboda

Presented by Mediabaze.cz
Thu 17.5. - 22:00

Tvorbu Tomáše Svobody charakterizují konceptuální přístupy k zvolenému médiu. Ať už pracuje s malbou, fotografií, filmem, performancí či jinou formou umělecké akce, zaujímá hledisko, v němž se médium jeví jako znakový systém. Svoboda symbolické systémy médií dekonstruuje každodenní „zkušeností“ a nezřídka přitom překračuje zavedený pojem veřejného prostoru.
Druhý večer Mediabáze v galerii Školská 28 uvádí Sylva Poláková.

Tomáš Svoboda

Images 

Tomáš Svoboda