školská 28

komunikační
prostor

Newsletter

Subscribe to Newsletter feed

Search form

Exhibition

Výstava studentů AVU/ ateliér "malby 4" prof. Martina Mainera

13.4.11.5.
Thu 13.4. - 18:00

Ateliér prof. Martina Mainera se zabývá malířstvím, malbě věří a považuje její výuku i její výstupy – obrazy - za základ výtvarného umění. Všechny formální a výrazové různosti malířství jsou u nás možné a budou v našich možnostech podporované. Je na každém, kam směřuje a jak chce rozvíjet svůj talent. Může se vše, ale obrazovou kvalitu, sílu přítomnosti, energii, usilovnou práci a její reflexi vyžadujeme a také hodnotíme. Ateliér „malby 4“ je standardní malířský ateliér, který při svém výběru na studie hodnotí zvládnuté základy kresby a malby, svébytnost projevu, osobnost uchazečů, jejich intelekt, touhu po vzdělání, chuť učit se, zájem o současné výtvarné umění i základní přehled v umění nedávné i dávné minulosti.

Images