školská 28

komunikační
prostor

Newsletter

Přihlásit se k odběru Newsletter feed

Vyhledávání

Výstava

Epifanie - Frontiers of Solitude

Layla Curtis (UK), Paul Chaney (UK), JSD (Jedinečné svatopěstitelské družstvo), Michal Kindernay (CZ), Elvar Már Kjartansson (IS), Josef Koudelka (CZ), Julia Martin (IS/NO), Pavel Mrkus (CZ), Vladimír Turner (CZ), Steina Vasulka (IS), Robert Vlasák (CZ), Martin Zet (CZ)
v Domě umění Ústí nad Labem
Kurátoři výstavy: Dagmar Šubrtová a Miloš Vojtěchovský
v Domě umění Ústí nad Labem
8.9.22.10.
St 7.9. - 17:00

Výstava v Domě umění v Ústí nad Labem navazující na roční projekt Na pomezí samoty, realizovaný Galerií Školská 28 ve spolupráci s Atelierem Nord (NO) a Centrem pro výtvarné umění Skaftfell (IS).

Slovo epifanie – zjevení se dotýká vedle biblického, náboženského nebo metafyzického významu i otázky vztahu člověka a přírody, vztahu myšlení a skutečnosti. Výstava navazuje na sérii tří umělecko-vědeckých expedic na Island, do severních Čech a do severního Norska.

Série výstav a doprovodných programů nastiňují vztahy a hlubokou provázanost mezi kulturní, ekonomickou, politickou a etickou problematikou tíživých environmentálních otázek dneška.

Více informací o projektu a doprovodných programech na webu a facebooku.
www.frontiers-of-solitude.org l www.duul.ujep.cz

Připravili: Galerie Školská 28 (Dagmar Šubrtová, Miloš Vojtěchovský, Michal Kindernay) ve spolupráci s Fakultou výtvarného umění a designu UJEP a Domem umění Ústí nad Labem. Projekt Na pomezí samoty byl koncipován a iniciován Galerií Školská 28 (DEAI/Setkání) ve spolupráci s Atelierem Nord, Centrem pro výtvarné umění Skaftfell. Byl podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v Programu CZ06 Kulturní dědictví a současné umění v rámci EHP fondů 2009 – 2014.