školská 28

komunikační
prostor

Newsletter

Přihlásit se k odběru Newsletter feed

Vyhledávání

Přednáška

Fotozóna #3

Josef Moucha a Helena Musilová: Fotogenie identity
Čt 22.3. - 19:00

(photo credit) Jitka Hanzlová, Rokytník, 1990-1994.

Třetí z cyklu komponovaných pořadů věnovaných fotografii a technickým obrazům. Přednáška, diskuse, projekce.

Kurátoři Josef Moucha a Helena Musilová představí v komentované projekci práce svých oblíbených autorů zahrnutých do připravované výstavy Fotogenie identity s podtitulem paměť české fotografie, kterou připravují pro Pražský dům fotografie. Nechají nahlédnout do svojí kuchyně a objasní specifika kurátorského nakládání s fotografií.

Projekce filmu Vladimíra Kabelíka: Generace 70. (1978, 30 min.)

Dokumentární film beze slov, který poetickou formou zachycuje setkávání lidí a fotografie v období normalizace. Film vznikl původně pro československou televizi, ale nebyl nikdy odvysílán. Autor snímku vystudoval dokumentární režii na FAMU, v současné době žije v Kanadě. Projekci osobně uvede jeden z hlavních aktérů zaznamenaných děj, fotograf Josef Ptáček.

Josef Moucha (*1956)

Fotograf, teoretik fotografie, autor a kurátor vystav, publicista.

Vystudoval periodický tisk, televizní a filmovou žurnalistiku na Karlově univerzitě (1975–1980). V letech 1990–1995 byl redaktorem Revue Fotografie. Od poloviny 90. let působí ve svobodném povolání, publikuje nejčastěji v časopisech Fotograf, Host, Ateliér a Imago. Uspořádal řadu osobních i kolektivních výstav, roku 1989 spoluzakládal Aktiv volné fotografie, roku 1991 Pražský dům fotografie.Je členem redakčních rad pololetníků Imago a Fotograf. Podílel se na řadě projektů, mj. s kolektivem autorů na titulu Alternativní kultura: Příběh české společnosti 1945–1989 (2001). Samostatně vydal eseje o historii fotografie a technických obrazech Zážitek arény (2004) a novelu Mimochodem (2004).

Helena Musilová (*1974)

Od roku 2004 pracuje v Národní galerii v Praze, ve Sbírce moderního a současnéhoho umění jako kurátorka současnéhho umění a nových médií. Od roku 2005 působí jako pedagožka na Katedře fotografie FAMU v Praze. Samostatně i v kolektivu připravila řadu výstavních projektů např. monografickou výstavu Václava Špály (2005) a Rudolfa Sikory (2006). Podílela se na výstavách České a slovenské fotografie v 80. a 90. letech (2003), spoluorganizuje fotografický festival Funkeho Kolín (od 2005), aj.

Fotozóna #3

Image