školská 28

komunikační
prostor

Newsletter

Přihlásit se k odběru Newsletter feed

Vyhledávání

Galerie Školská 28

Komunikační prostor Školská 28 je výstavní a vzdělávací prostor v centru Prahy s více než desetiletou tradicí. Od roku 1999 se věnujeme oblasti českého a zahraničního výtvarného umění, současné hudby, autorské filmové tvorby, nebo nových médií. Důležitým aspektem v naší koncepci je pestrá dramaturgie večerních programů, jako jsou přednášky, tématické pořady a tvůrčí dílny. Neformální prostředí obohacuje nabídku společenského a kulturního života v centru Prahy. Program Komunikačního prostoru je určný hlavně pro mladší a střední generaci, nicméně některé pořady jsou připravované pro děti, mládež, ale i pro seniory, nebo zahraniční návštěvníky Prahy.

Dramaturgie výstav a programů sleduje uměleckou kvalitu a současně je výzvou pro hru a experimenty s dosud nezavedenými uměleckými formami.

Genius loci

Najdete nás ve dvorním traktu novorenesančního nájemního domu “U rytířů”, ve Školské ulici, nedaleko Václavského náměsti. Budova galerie je ve dvorní přístavbě domu, navržené v roce 1939 a do nedávné doby byla využívané jako industriální prostor kovodílny. V roce 1999 byla budova zrekonstruována do stávající podoby Linhartovou nadací a otevřena pro veřejnost jako multifunkční prostor pro neziskové kulturní a umělecké aktivity. V současné době ji provozuje občanské sdružení Deai/setkání.

Vizuální umění

Výstavní program zahrnuje přibližně patnáct výstav ročně, jeichž kvalita je garantována odbornou komisí, v minulých letech sestavenou z předních českých umělců a teoretiků (Pavel Baňka, Miloš Šejn, Kryštof Kintera, Jan Rous, Dagmar Šubrtová, Margita Titlová, ad.). Od roku 1999 galerie realizovala více než 70 výstav, své práce zde vystavovali mimo řadu dalších František Skála jr, Karel Vachek, Marian Palla, Suzanne Treister, Martin Zet, Vladimír Merta, Tomáš Medek, Miloš Šejn, Sam Ashley, Milada Marešová. Galerie připravila řadu tématických výstav na pomezí umění, výzkumu a mediální archeologie. Od roku 2009 využíváme také menší výstavní prostor v hlavním bloku “Šedý pokoj”, pro komornější, hlavně studentské projekty.

Hudba

Zaměřujeme se na prezentaci umělců současné elektroakustické hudby, improvizace, na vystoupení kombinující výtvarné umění a hudbu. Pravidelné koncerty představují významné osobnosti současné české a zahraniční hudební a zvukové tvorby. Spolupracujeme s řadou dalších kurátorů a organizací, například s Českým rozhlasem. Ve Školské 28 vystupovali mimo jiné Jacob Kirkegaard, John Grzinich, Herbert Friedl, Gino Robair, Dieb13, Alessandro Bosetti, Nicolas Collins, o.blaat, Krzysztof Topolski, Nancy Tobin a Jez riley French, z českých autorů třeba Michal Rataj, Ivan Palacký, Jaromír Typlt, nebo Oldřich Janota.

Pohyblivý obraz

Dramaturgie filmových a videoartových projekcí je připravována ve spolupráci s řadou stálých partnerů (například s významným newyorským filmařem Henry Hillsem). Uvedli jsme rozsáhlý výběr americké filmové avantgardy s osobní účastí všech autorů (Ben Russel, Bradley Eros, Peggy Awesh, Scott Stark, Robert Beavers,...), představili několik významných světových umělců, jako jsou Phill Niblock, nebo Gary Hill, ale věnujeme se i mladým českým umělcům pracujícím v galerii s pohyblivým obrazem a projekcí.

Přednášky, prezentace

Školská 28 se věnuje přípravě a realizaci přednášek, setkání s umělci i diskuzí kurátorů a teoretiků umění. Publikum tak mělo možnost seznámení s unikátním domácím kinem Milady Marešové, nebo diskutovat s Andreou Polli, která představila svoje práce založené na spolupráci mezi umělci a vědci. Připravili jsme sérii přednášek Místa počinu, věnovanou historickému vývoji výstavních prostorů, ze které vyšla na konci roku publikace.

Programy pro děti a pro seniory

Našim cílem je oslovit co nejširší veřejnost. To zajímavé ze současné kultury se snažíme předávat formou hry i dětem, a proto rozšiřujeme nabídku tvůrčích dílen a přednášek pro základní a střední školy. Pravidelné dílny pro seniory jsou zaměřené na kreativní využití volného času, například přiblížení světa informačních technologií.

Mezinárodní projekty

Školská 28 se v posledních letech zapojuje do dlouhodobých mezinárodních uměleckých projektů, ve kterých se formou spolupráce, výměny a výzkumu snažíme propojit s aktivitami evropského rozsahu. V současné době je to připravovaná koprodukce audiovizuálního představení o Franzi Kafkovi a evropská síť, mapující zvukové umění terénních nahrávek.

Tým

Dramaturgie a koordinace:
Dana Recmanová (2002-2009, 2012-),
Miloš Vojtěchovský (2009-2012)

Dramaturgie doprovodných pořadů:
Petr Vrba
Michal Kindernay

Rezidenční programy, dílny pro děti:
Veronika Resslová