školská 28

komunikační
prostor

Newsletter

Přihlásit se k odběru Newsletter feed

Vyhledávání

Dílna Performance

Gary Hill

Multimediální představení
Pá 10.12. - 20:30

10.prosince 19.30 hod 2004
"Mind on the Line" kombinuje video sekvence a animace Garyho Hilla video/audio/textové konstrukce George Quashe a Aarona Millera,, které jsou generovány v reálném čase na projekčních plochách. Projekce se prolínají s performancí Garyho Hilla, George Quashyho, Charlese Steina, a Doroty Czerner.

Gary Hill patří mezi význačné osobnosti videoartu a multimediální tvorby. Mind on the Line je jeho první prezentace v Praze. Hill se inspiruje problematikou jazyka a vnímání skutečnosti, tématizující jeho instalace použitím textů existenciálních filosofů (Maurice Blanchot, Jacques Derrida, Martin Heidegger, nebo Nietzsche). Jeho dílo v oblasti videa a instalace se stalo součástí programů ve význačných galeriích a muzeích téměř po tři desetiletí (přes 250 výstav, řada katalogů a publikací původních textů, samostatné výstavy například v Guggenheim Museum (New York), Stedelijk Museum (Amsterdam), Hirshhorn Museum (Washington, D.C.), MoMA (New York), Centre Georges Pompidou (Paris), Kunsthalle (Vienna), atd. Tento rok dostal Hill prestižní cenu MacArthur Fellowship.
Básníci/intermediální umělci, vydavatelé George Quasha a Charles Stein vystupovali s Gary Hillem a spolupracovali s ním na mnoha "jednokanálových videích" i video-instalacích, (vedle autorství řady článků v katalozích a publikacích). Věnují se mluvené poezii a jsou autory "hyper-fonického" jazyka, včetně Steinovy "sólové" interakce s básnířkou Dorotou Czerner a s jejím "překladem" do polštiny. Quashova práce "autogenerujícího se " uměleckého díla" obsahující žánry videa, poezie, sochařství, kresby, a perkusí je součástí představení. Aaron Miller se zabývá tvorbou intermediálních představení a instalací, pracoval s Gary Hillem v poslední době na několika realizacích; jeho videoart byl vystaven v řadě galeriích po celém světě.
Leitmotivem představení, (které vzniklo jako kolektivní tvar) je neustálý posun/přesun "centra pozornosti", kladoucí před náš "smysl pro realitu" permanentní otazník. Hra probíhá mezi událostmi vnímanými v "reálném čase" (promítanými zároveň na plátno) a "identickými" nebo podobnými ději, které byly přednatočeny a jsou následně prezentovány jako text, animace a video.Tyto "prahové formy objektu" způsobují pocit posunu prožívání času a relativizují vnímání "přítomnosti": co probíhá opravdu "zde" a "teď", je to protiklad toho, co se zdá být projekcí lidského myšlení a percepčního aparátu. Záhadná a složitá povaha vjemu objektu (i nás samých) je zde zpřítomněna prostřednictvím komplexního a mnohovrstevnatého pletiva a prostupování přednatočených materiálů a živého pohybu performance. Každá sekvence se stává impulzem k propojení vjemu skutečnosti "do linie" a stává se zároveň položenou otázkou po "lineárnosti" lidského vnímání. Co tvoří tuto hranici a kde je linie, dělící nás od věcí a od "těch ostatních"? (Dorota Czerner)

Pražské představení "Mind on the Line" je umožněno díky grantu nadace Trust for Mutual Understanding a je organizováno ve spolupráci s FAMU. Rezervace vstupenek nutná.
Diskuze a výběr z díla Garyho Hilla budou prezentovány na Filmové a televizní fakultě AMU dne 9. prosince v projekční místnosti U1 od 19.30 hod.
za přítomnosti hostů (Gary Hill, George Quasha, Charles Stein, Aaron Miller, Dorota Czerner).

Další fotografie 

Gary Hill - Performance (1)          foto Tomáš Souček
Gary Hill - Performance (3) foto Tomáš Souček
Gary Hill - Performance (2) foto Tomáš Souček
Gary Hill - Performance (4) foto Tomáš Souček
Gary Hill - Performance (5) foto Tomáš Souček
Gary Hill - Performance (6) foto Tomáš Souček
Gary Hill - Performance (7) foto Tomáš Souček
Gary Hill - Performance (8) foto Tomáš Souček
Gary Hill a George Quasha
Gary, George a Dorota příprava performance
Charles Stein
Charles Stein
Gary Hill a George Quasha a Markus Bergner