školská 28

komunikační
prostor

Newsletter

Přihlásit se k odběru Newsletter feed

Vyhledávání

Přednáška

Gregory Bateson: O ekologii mysli a vzorech, které spojují

Přednáší: Jiří Zemánek
Čt 25.9. - 18:00

Gregory Bateson (1904-1980), biolog, antropolog, filosof, spisovatel a systémový teoretik, byl a dodnes je jedním z nejvlivnějších myslitelů 20.století. Batesonovo jedinečné myšlení, významně ovlinilo celou širokou škálu oborů - antropologii, kybernetiku, psychiatrii, rodinnou terapii, ekologii, urbánní plánování a asi nejvýraznějí nový interdisciplinární obor kognitivních věd, jichž byl Bateson průkopníkem. Podle kvantového fyzika Fritjofa Capry je Gregory Bateson hlavním obhájcem nového způsobu myšlení, myšlení v rámci vztahů, vzorů a kontextů, které je nesmírně důležité pro naší dobu. Podle Batesona jsou vztahy podstatou živého světa a proto, abychom ho dokázali pochopit, si potřebujeme osvojit nový jazyk vztahů. Jedním z nejlepších způsobů, jak to můžeme udělat, je vyprávět příběhy. “Příběhy jsou královskou cestou pro studium vztahů,” říká Bateson.

Pozoruhodný filmový dokument o Gregory Batesonovi An Ecology of Mind (Ekologie mysli), jehož autorkou je Batesonova dcera Nora Batesonová, představuje Batesona jako člověka, který studoval vzájemné vztahy komplexníxh systémů, v nichž žijeme s vědeckou rigorózností. Nora Batesonová nicméně ukazuje, že myšlenky jejího otce (například “dvojité vazby”, “vzorů, které spojují” ad.) nejsou pouhou akademickou teorii, ale mohou nás naučit zcela novému způsobu života. Film dokládá, že způsob Batesonova uvažování otevírá praktické přístupy k řešení velkých problémů, s nimiž jsme dnes konfrontováni. Podle F. Capry je film Ecologie mysli nejenom neocenitelnou vzpomínkou na jednoho z největších myslitelů naší doby, ale také skvělým prostředkem pro adekvátní předání Batesonova poselství, které je dnes důležitější než kdykoliv jindy.

V závěru pořadu si navíc připomeneme zajímavý dialog mezi Gregory Batesonem a transpersonálním psychologem Stanislavem Grofem na téma spirituality. Batesonovo myšlení Grofa výrazně inspirovalo už od poloviny 60. let minulého století. Na konci života, kdy společně pobývali v Esalenském institutu na mysu Big Sur, je spojilo dohromady hluboké přátelství.

Pořadem vás bude provázet Jiří Zemánek, historik umění, kulturní aktivista a publicista.

Program pořadů “Cesty k celistvosti - o vzorech, které spojují” české sekce Budapešťského klubu Obsahová příprava a organizace: Jiří Zemánek.

Vstupné: 100 Kč

LECTURE Gregory Bateson: An Ecology of Mind, the Patterns that
Connects Lecturer: Jiří Zemánek

Další fotografie 

LECTURE Gregory Bateson: An Ecology of Mind, the Patterns

LECTURE Gregory Bateson: An Ecology of Mind, the Patterns