školská 28

komunikační
prostor

Newsletter

Přihlásit se k odběru Newsletter feed

Vyhledávání

Hlavní Galerie

HEXEN2039

Suzanne Treister
12.9.5.10.
Út 11.9. - 21:00

Výzkumný program Rosalind Brodské.

Na přelomu let 2006 a 2007 byl prezentován v Londýně v několika institucích umělecký projekt britské umělkyně Suzanne Treisterové, nazvaný HEXEN 2039.

Výstavní celek HEXEN 2039 zachycuje na materiálu série kreseb a diagramů, videodokumentu, webové stránce a formou site-specific intervencí paravědecký výzkum slečny Rosalindy Brodské, provedený pro britskou armádu. Výzkumný projekt je zaměřen na zkoumání vývoje technologií, používaných v kontextu pokusů s ovládáním lidského myšlení.

Celek výstavy naznačuje propojenost mezi konspiračními teoriemi, okultními spolky, událostmi v Černobylu, magií, americkým filmovým průmyslem, britskou tajnou službou, metodami vymývání mozků v Sovětském Svazu, experimenty s řízeným chování, prováděnými tajnými složkami americké armády (Psychological Operations Command - PSYOP) a současnými výzkumy neurovědy.

"HEXEN 2039 nabízí nerigorózní, subversivní interpretaci našich nedávných společensko politických dějin, konstrukce odhalují hlubší poselství: jakým způsobem chápeme smysl dějin a rozumíme politice války?" (Jane D. Marsching).

V roce 1995 Suzanne Treisterová stvořila svoje fiktivní alter ego Rosalindu Brodskou, žijící v jednadvacátém století. Je schopna cestovat časem a je pracovnicí Institutu mikroniky a pokročilého temporálního intervencionalismu (Institute of Militronics and Advanced Time Interventionality (IMATI).

Brodská zkoumá fenomény jako jsou například dějiny, globální politika, náboženství, pop kultura, sexualita, věda, technologie, vojenství a futurologie. The Rosalind Brodsky Project byl označen v časopise Art in America jako "jeden z nejsofistikovanějších 'výletů' v současném umění". Při příležitosti pražské výstavy proběhne vědecký seminář na téma "Skryté dějiny technologie jako zdroje inspirace investigativních strategií v současném umění".

Výstavní cyklus Hexen 2039 hostoval v CHELSEA space 16 John Islip St, Londýn, Archives - Drawings, Science Museum Londýn, Warburg Institute, Woburn Sq, Londýn, projekce v British Museum London, Ognisko Polskie, Londýn, Dana Centre, Londýn, katalog "HEXEN 2039 new military-occult technologies for psychological warfare" vydalo nakladatelství Black Dog Publishing

Hexen 2039 byl v Londýně v roce 2006 připraven kurátorkou Taniou Nasielski s podporou Arts Council England.

Pražská instalace sestávající z diagramů kreslených na zeď, videoprojekce a miscelanií byla připravena ve spolupráci galerie Školská 28 s Asociací Mlok. Doprovodný program 26. září je historickou rekonstrukcí psychotronického semináře z roku 1978. Součástí je projekce filmového dokumentu "Experiment" Václava Hampla o pokusech s psychotropními látkami v Československé armádě.
Fakta Fikce a okultně vojenské výzkumy
Miloš Vojtěchovský

Přitakání okultismu je příznakem úpadku vědomí ... opět, po tisíciletí osvícenství, zachvátila panika lidstvo, jehož možnosti kontroly nad člověkem hrozivou mírou překračuje vše, čeho jsme se mohli dříve obávat ze strany přírody.

Theodor Adorno, These proti okultismu, 1946-7, Los Angeles

PSYCHOTRONICKÁ REVOLUCE: TAJNÉ VOJENSKÉ A POLICEJNÍ PSYCHOTRONICKÉ ZBRANĚ A DALŠÍ PODOBNÉ TECHNOLOGIE NA OVLÁDÁNÍ A MANIPULACI MNOHOÚROVŇOVÉ LIDSKÉ MYSLI: TŘETÍ SVĚTOVÁ VÁLKA PROTI NÁM UŽ DÁVNO ZAČALA!

Petr Cibulka z webových stránek www.cibulka.net

Je známo, že německý židovský intelektuál Theodor Adorno během amerického exilu prostřednictvím publikovaných textů a přednášek na Kalifornské univerzitě nelítostně brojil proti zábavnímu průmyslu, představovanému hollywoodským filmovým brakem, jazzovou hudbou a úpadkovou televizní kulturou. Objektem jeho znechucení byly vedle kritiky barbarské americké popkultury také nejrůznější podoby iracionalismu: esoterika, okultismus, víra v paranormální jevy, telepatii, jasnozřivost, astrologie. Navíc jej konsternovala rozšířené přesvědčení, že USA je pravidelně navštěvováno, ohrožováno a pozorováno z létajících talířů mimozemšťany. Americké scifi v padesátých a šedesátých let minulého století někteří autoři interpretují jako uměleckou sublimaci všeobecného pocitu ohrožení hrozícím globálním konfliktem. Podobné sociopatologické projevy iracionality se zdály Adornovi natolik škodlivé pro společnost západního pobřeží, kde našel útulek před německým iracionálním totalitarismem a antisemitismem, že je neváhal ve zmíněné eseji označit jako symptom ekonomických procesů rozvinutého kapitalismu vedoucích k odcizení a fetišismu. Vnímá předpoklady okultismu jako prostředek pro odstranění vrozeného lidského strachu z neznáma s inklinacemi k fašismu a antisemitismu. Nejtemnějším projevem tohoto iracionalismu pak jsou holokaust a idea čisté rasy.

Záliba v mystice a okultnu je podle Adorna horší, než náboženství, právě pro jejich vágnost a mlhavost. Kvantová fyzika, nebo astronomie jsou komplikované a pro laika nedostupné, zkoumají navíc daleké chladné světy planet, nebo smyslově těžko postřehnutelné mikrostruktury. Astrologie, Scientologie, nebo probouzející se hnutí nového věku - New Age, (vycházející podle všeho z americké odnože tajného okultistického řádu Ordo Templi Orientis, založené v Kalifornii Karlem Germerem - stejně jako Adorno - uprchlíkem z fašistického Německa) jsou ideologické a hodnotové systémy, srozumitelné, autoritativní a konejšící pro lidskou ontologickou tíseň z mechanické a chaotické skutečnosti. Okultismus pak ukojí snadno hypnotickou potřebu endorfinů a metafyziky fastfoodem složeným z náhražek- tajemna, esoteriky, astrologie a podobných parazitů a nepřátel zdravého rozumu a otevřené společnosti.

Adorno formoval trpké a marné odsudky iracionality v době, kdy světová horká válka plynule přecházela ve studenou, evropská města se vzpamatovávala z masového bombardování a celé oblasti Evropy a Japonska nesly stopy po nejničivějších zbraních, které lidský rozum vymyslel. Vítězná impéria upevňovala svá teritoria a mechanismus rozběhnutý během budování válečné technologie otevřel cestu směrem k nové, fantomické zbrani, k vesmírné válce i k experimentům s alternativami destrukčních zbraní. Ty by mohly zasáhnout spíš než domy a lidská těla, přímo myšlení a chování nepřítele a vyřešit komplikace spojené s obnovou zničeného území. Jako vedlejší produkty strategií globálního konfliktu se objevily nejen dálnice, torpéda, kybernetika, raketové motory, počítače, roboty, ale také přízračná "zóna soumraku" výzkumu PsiTech (psychických aparátů). Ty měly umožnit luxus bezkontaktního zásahu a kontrolu dějů ať už za skutečnou, nebo virtuální nepřátelskou linií. Sen o získání schopnosti manipulace věcí a myslí na dálku je starý jako dějiny samy. Většinou šlo o různé druhy magických úkonů, umožňujících ovládání na dálku. Okultní nauky, woodoo, hermetismus, kabala, různé druhy černé a bílé magie sloužily v předtechnologické epoše jako hierarchický nástroj moci. Jejich moderní modifikace spojoval Adorno s takřka manichejským zadostiučiněním s maligní, iracionální, destruktivní, odvrácenou stranou světa, ovládanou démonem iracionality.

Principy dálkového ovládání (teleautomation), pomocí rádiových vln si nechal patentovat Nikola Tesla v roce 1893. Tehdy předváděl veřejnosti na jezírku na Madison Square Garden loďku, řízenou na dálku nenápadným přístrojem, ukrytým v ruce a žasnoucím novinářům údajně namluvil, že plavidlo má v sobě "vypůjčenou mysl". Geniální vizionář a nadaný performer se schopností vysvětlit logicky nadpřirozené fenomény, se také dorozumíval s bytostmi na Marzu, tvrdil, že je schopen rozlousknout zeměkouli jako jablko, ale nepodařilo se mu ani jednou prodat svoje vynálezy armádě, aby zamezil každé další možné válce. Nabídka ministerstvu obrany využít nepatentovaný princip "smrtících paprsků" získaných díky aparátu na soustředěnou energii, tzv. "částicovou zbraň", vyšla naprázdno.Tesla zemřel v lednu roku 1943 v hotelu New Yorker, kde měl v čase mezi krmením holubů vylepšovat svou finální smrtící zbraň. Když jeho synovec ráno po vynálezcově smrti dorazil do pokoje 3327, tělo bylo už odvezeno a s ním i mnohé z Teslových poznámek. Možná šlo o důsledek zájmu FBI podnícenému jeho experimenty se zbraněmi, rádiem a telekomunikací s mimozemšťany. Každopádně představa ukradených patentů na smrtící paprsky, umožňující zničit jediným stisknutím nepřátelskou armádu vzrušuje zastánce konspiračních teorií dodnes. Po celou dobu studené války myšlenka smrtících paprsků nepřestala budit v obou táborech pocit vzájemné nejistoty, co se děje tam za železnou oponou a prezidenti investovali milióny do nejroztodivnějších a přísně utajených projektů. Od roku 1958 do roku 1968 se částicovými zbraněmi zabýval projekt "Seesaw" institutu DARPA . Projekt s rozpočtem 27 miliónů dolarů nepřinesl žádné pozitivní závěry. V téže době ohlásil Chruščov že SSSR vyvíjí záhadnou zbraň na stejném principu a částicové zbraně byly i důležitou součástí Reaganova planetárního projektu SDI -"Hvězdné války".

Protolazerové zbraně nebyly zdaleka jediným podujetím na kterých tajné vojenské instituty v padesátých letech pracovaly. Vedle intenzivních pokusů s psychotropními látkami na obou stranách Železné opony to byly právě fenomény spadající pod okultní, paranormální, nebo psychotronickou sféru.

Mimosmyslové vnímání

Stanford Research Institute (SRI) byl založen v roce 1946 v Kalifornii, tedy ve stejné době, kdy Adorno publikoval svoji kritiku okultismu. Ústav ve válečných letech spolupracoval s firmou korporací Chevron, dnes součástí ropařských koncernů TEXACO a Caltex, působil zde jeden z pionýrů informačních technologií Douglas Engelbart (konstruktér první motorické interface - počítačové myši). Shodou okolností zde v letech 1972 až 1995 probíhal také výzkum financovaný C.I.A. a věnovaný možnému použití tzv. "remote viewing" pro bojové a špionážní účely. "RV" je paranormální fenomén mimosmyslového vnímání (ESP) a vychází z hypotézy, že lidský mozek je schopen přenášet a vnímat informace ze vzdálených míst. Tedy talent, kterým vládli alžbětínští hermetici a mágové jako poradce královny Alžběty doktor John Dee a Edward Kelly, později Hermann Steinschneider alias Hannusen, nebo téměř současník Adorna zakladatel Řádu Východního Templu Alistair Crowley. Stanfordský projekt iniciovala americká vláda po obdržení znepokojivých zpráv o průběhu intenzivních experimentů s cestováním do vesmíru, megabombou v nedostupných pustinách na Sibiři a v kazašském Semipalatinsku. V letech 1969 a 1971 C.I.A. došla k závěru, že v SSSR probíhá také intenzivní psychotronický vojenský výzkum a špióni tvrdili, že Kreml utrácí neuvěřitelných 60 million rublů za rok, v roce 1975 dokonce 300 million rublů. Ve Standfordu vedli výzkum psychologové Russel Targ a Harold Puthoff, (kteří zkoumali například paranormální schopnosti performera Uri Kellera). Na výplatní listině Pentagonu byl také newyorský výtvarný umělec Ingo Swann. Byl zodpovědný za skupinový výcvik a koordinované vidění na dálku. Swann pořádá dodnes mentální meziplanetární expedice, proslavil se detailním popisem krajiny na Jupiteru bez použité jakékoliv technologie, zkoumá mentálně zbytky potopené Atlantidy a komunikuje kupodivu také bez problémů s mimozemšťany. "Major" Edward A. Dames je bývalý zaměstnanec institutu a vysloužilý důstojník americké armády. Stala se z něj mediální hvězda a opakovaně předpovídá katastrofy, například zemětřesení, teroristický útok v Madridu, nebo další výbuch jaderné elektrárny na Ukrajině, který ohlásil letos v dubnu. Skeptické ohlasy na projevy ESP jsou sice v amerických médiích a v akademickém prostředí slyšitelné, ale například diskuze mezi táborem evolucionistů a kreocionalistů prozrazuje, že Adornovy výtky vůči americké společnosti před půl stoletím nabyly vzneseny zcela nadarmo.

Britská konceptuální umělkyně Susanne Treister se zabývá několik let patafyzickým uměleckým výzkumem, studuje takřka neznatelnou membránu mezi skutečností a fikcí. Používá materiály z různých oblastí současné kultury i dějin umění a vědy a vytváří komplikovanou síť, připomínající "opravdové" vědecké jazyky a postupy. Treister se může inspirovat u celé řady kolegů a spřízněnců. Uznávaným mistrem ve konstrukci fiktivních vědecko uměleckých konstrukcí je ředitel a tvůrce "Musea jurských technologií" v Culver City v Los Angeles David Wilson, tvůrci Freudova snového musea v Petrohradu, nebo tvorba newyorské intermediální umělkyně Zoe Beloff.

V projektu opatřenému germánsky znějícím titulem Hexen 2039, vystupuje Treisterové umělecké alter ago - výzkumnice slečna Rosalinda Brodská. Žije v jednadvacátém století a zvládá mimo jiné cestování časem a vidění na dálku. Také je pracovnicí "Institutu mikroniky a pokročilého temporálního intervencionalismu" a pracuje pro okultně technologický sektor Britské armády. Brodská ve svých textech a kresbách, připomínající žánr kreseb objektů přenášených na dálku, nalézá někdy absurdní, jindy překvapivé spojitosti mezi událostmi současnosti i minulosti: v globální politice, náboženství, popkultuře, sexualitě, vědě, technologii, vojenství. Kupříkladu hledá důvod proč americký utajený vojenský projekt Stargate byl ukončen rok po premiéře filmu Stargate. Film byl produkovaném studii Metro Goldwin Mayer a lze najít překvapivé paralely s utajeným výzkumem jevů jasnozřivosti na Standfordské univerzitě. Brodská jmenuje řadu jakoby náhodných okolností v dějinách filmového průmyslu, hollywoodských ateliérů a nových technologií (výběr skladby Modesta Petra Musorgského "Noc na pustém vrchu", doprovázející sekvenci filmu Fantasia Walta Disneye, kde se objevuje postava démona Černoboga, jehož animátoři kreslili podle hollywoodského herce netvorů Bély Lugoseho). Démona spojuje s jménem Černobyl, kde došlo k největší eko-technologické katastrofě v dějinách. Většina motivů, se kterými duo Treister/Brodsky pracuje jsou historicky doložitelná fakta. V SSSR a v USA opravdu probíhaly vojenské experimenty s "mimosmyslovým vnímáním". LSD bylo skutečně použito CIA v Berkely během výzkumu vymývání mozků. Experimentů se zúčastnil jako student matematiky Theodore John Kaczynski aka Unabomber. Timothy Leary prostředek na rozšířené vědomí vynesl potají mezi květinovou generaci a spustil tím patrně nejmocnější chemickou revoluci 20. století století. Existují důkazy o spojení mezi velmistrem O.T.O. Aleisterem Crowleym a Jackem Parsonsem, vynálezcem nového typu paliva pro americké rakety a členem Ordo Templi Orientis okultní lóže Agape ve Svatostánku Gnose Bestií 666. Ten byl skutečně přítelem zakladatele Scientologické církve Rona Hubbarda, a byl v kontaktu s tvůrcem raketového arzenálu Třetí říše Wernherem von Braunem. Von Braun se po válce stal kmotrem vesmírného programu NASA a projektu cesty člověka na Měsíc GEMINI. Navíc k tomu všemu Crowley bydlel v Londýně ve stejné ulice, kde bylo sídlo britské tajné služby M15 a M16 a kytarista nejslavnější rockové skupiny 70 let, kdy většina experimentů s psychickými zbraněmi v obou soupeřících mocnostech probíhala, Jimmi Page koupil v roce 1970 Crowleyho sídlo a proměnil se v propagátora okultismu a černé magie oslovujícího miliony posluchačů, podobně jako třeba David Bowie. Skladba Starway to Heaven na LP Led Zeppelin IV je považována dodnes za snad nejuhrančivější skladbu popmusic a zasáhla prostřednictvím otáčejících se černých kotoučů celou generaci mladých lidí na obou stranách Atlantického oceánu.

Treister se podivuje a těší z nečekaných spojitosti a fabuluje labyrintní montážní paranoidní model světa. Její falešně pozitivistická interpretace reality napovídá o příbuznosti s literárními konstrukcemi Velké hry a spiknutí Umberta Eca, nebo Thomase Pynchona, jejichž pokleslým plagiátem jsou knihy Dana Browna. Tématem projektu HEXEN je militarismus a jeho různé formace, propojené s téměř každou žilkou a záhybem skutečnosty, síla, utvářející moderní dějiny a společnost. Vojenské systémy byly a jsou dodnes vnímány jako prostředek prosazování modernity, myšlenek pokroku a rozumu. Militaristické systémy v duchu imperiálního 19. století do méně civilizovaných oblastí země transportují výhody civilizace, technologii, principy volného trhu, hygienu, technologii a křesťansky osvíceneckou verzi charity poskytovanou a prodávané těm "druhým".

Hrozivé rovnítko mezi obraným i expanzivním vojenským systémem modernity a myšlenkou racionality, které popisuje například Paul Virilio, závisí na zásadní pozici, kterou hraje naivní koncept a kryptognostické pojetí Informačních a komunikačních technologií. Přírodní vědy, pásová produkce, masmédia, přírodní zdroje, náhradní díly, přístup a čerpání energie, letectví, vesmírné programy, počítače, internet, kybernetika a kyberprostor jsou jednotky, jejichž současný systém je hybridem výsledků lidského rozumu a překvapivé míry iracionality.

Hexen 2039 využívá svůj patafyzický scénář pro osvětlení možné role paranormálních nadpřirozených fenoménů v mašinérii okultně vojenského totalitního světa. Jde o přízračné pódium, kde se mezi závěsy viktoriánsky suchého ostrovního humoru prolínají moderní, postmoderní a předvědecké modely světa. Kresby, archiv bizardních přístrojů, texty a fiktivní videodokument tvoří zřetelnou uměleckou nadsázku a divadelní efekt. Nicméně řada paranoidních a konspirativních rekonstrukcí a fabulací, kterými se v labyrintu webové stránky a sofistikovaných diagramů po stopách výzkumnice Rosalindy Brodské proklikáváme stále do hlubších vrstev organismu, jeví až nebezpečnou podobnost s obrazy, slovy a větami přítomnými na monitorech a stránkách seriózních médii. Nehorázně a stále větší mírou se zde stírají hranice mezi skutečností a fikcí, reálným a fantomickým, mezi reklamou a záběrem ze studia. Předpokládáme, že lidé, kteří se propracovali do pozice, kde jsou schopni ovlivňovat důležitá rozhodnutí týkající se každého z nás, přemýšlejí a jednají rozumněji, než ti ostatní. To se zdá být neotřesitelná víra a patrně i projev prostomyslnosti. Adorno a Horkeimer v knize Dialektika osvícenství vydané na konci poslední světové války v roce 1944, předpokládali, že ideál Osvícenství jako protiklad magického myšlení a postupného "odkouzlení" světa v sobě nese paradoxně zárodek autodestrukce. "Plně osvícená země září triumfem katastrofy".

Groteskní a dystopický charakter projektu Hexen 2039 Suzzane Treister si s katastrofickým scénářem hravě a elegantně (na rozdíl od většiny brakového zábavního průmyslu) i když sardonicky pohrává.

Miloš Vojtěchovský

HEXEN2039

About the Artist 

Image