školská 28

komunikační
prostor

Newsletter

Přihlásit se k odběru Newsletter feed

Vyhledávání

Dílna

Hlas jako terapeutický nástroj

Sylka Uhlig
17.10.18.10.

Hlasohled uvádí:

Kurz poskytne účastníkům příležitost k rozvoji hlubšího uvědomění si hlasu v těle jako základního nástroje komunikace a sebevyjádření a k osobnímu růstu na poli vlastní profese. Účastníci si mohou prohloubit vědomí vlastního hlasu a zůčastnit se profesionální diskuze o důsledcích zpěvu v různých prostředích. Zkoumání vokálních zvuků v kolegiálním prostředí může zvýšit (sebe)důvěru, míru uvědomění si hlasu a konečně i efektivitu jeho využití. Jediný způsob, jak se o tomto nástroji, hlasu, můžeme dozvědět víc, je jeho používání, tedy zpívání o samotě nebo s ostatními.

První den: Čas pro zpěv

Čas pro zpěv je program pro všechny zpěváky i nezpěváky, pro kohokoli, kdo používá hlas ve své práci nebo ve svém životě a kdo si chce být lépe vědom toho, jak může hlas účinkovat na ostatní. Cílem této dílny je umožnit lidem zpívat si sami pro sebe i s ostatními. Jde spíše o prožitek hlasu než o produkci nebo vystoupení. Osobní zkoumání přirozených a hudebních zvuků ve spolupráci s hlasy druhých vytváří prostředí, ve kterém lidé dokážou překonat strach, zbavit se úzkosti a vrátit se k vrozené radosti ze zpívání jen tak.

Druhý den: Zpěv jako osobní a profesní potřeba

Zpěv je silný nástroj při muzikoterapeutické práci, velkou hodnotu má však i pro jiné profese jako např. pro učitele, psychology, herce, zpěváky a všechny zájemce o hlasové projevy. Terapeut, který na sezeních zpívá, si musí uvědomovat účinek svého hlasu. To samé platí pro další profese, např. učitele nebo psychologa. Tato dílna se zaměřuje na dialog, komunikaci a nuance akustických symbolů a multikulturních vlivů, které s sebou nesou autentické lidské zvuky.

Účastníci si vyzkouší hlasová cvičení rozvíjející techniku, budou zpívat sami i s druhými, aby rozvinuli svou citlivost k tomu, jak hlas na mnoha úrovních ovlivňuje mezilidské vztahy a budou procvičovat schopnost a svobodu používat tělo a hlas v improvizaci k efektivní komunikaci s ostatními. V těchto cvičeních je důležité: rozvíjet vlastní uvědomění si těla jako nástroje, získat osobní zážitek rozdílu mezi nucenými a volnými hlasy, objevovat nekrásné hlasy a jejich účinek, poslouchat, nacvičovat různé situace s pomocí vokální spolupráce s partnerem.

Silka Uhlig se narodila v bývalém Východním Německu a vystudovala klasický zpěv na konzervatoři Hannse Eislera v Berlíně. Později se přestěhovala do Nizozemí, kde v letech 1989-1993 studovala muzikoterapii na Univerzitě profesního vzdělávání v Nijmegen. V letech 1991-1999 pracovala v psychiatrické léčebně H. C. Rümke Groep v Utrechtu jako muzikoterapeutka. Vedla skupinová i individuální sezení s traumatizovanými a sexuálně zneužívanými ženami, klienty se soudně nařízenou léčbou a s pacienty v krátkodobé terapii. Titul RMTh (registrovaný muzikoterapeut) získala v roce 1997 v Nizozemí. V letech 1995/97 absolvovala výcvik v práci s hlasem a tělem. V roce 1998 šest měsíců studovala orientální muzikoterapii s Orucem Güvencem na Marmarské Univerzitě v Istanbulu. V roce 1997 začala v Nizozemí praktikovat muzikoterapii a práci s hlasem soukromě. V roce 1999 se přestěhovala do New Yorku, kde v roce 2000 dokončila Advanced MA program v muzikoterapii na Newyorské univerzitě (NYU). Pracovala v New Yorku v neurologicky zaměřené firmě Beth Abraham Health Services s pacienty po mrtvici, s Parkinsonovou nebo Alzheimerovou chorobou. V letech 2001-2005 pracovala pro Radu pro vzdělávání v programu Zvláštního vzdělávání určeném autistickým a emocionálně narušeným dětem s vývojovými vadami. S postiženými dětmi pracovala také v muziko- a arteterapeutickém programu Hartsong Inc. ve Scarsdale v USA. Od roku 2005 vyučuje muzikoterapii a hlasovou improvizaci na Univerzitě profesního vzdělávání HAN v Nijmegen v Nizozemí.

další informace: www.hlasohled.cz

About the Artist