školská 28

komunikační
prostor

Newsletter

Přihlásit se k odběru Newsletter feed

Vyhledávání

Hlavní Galerie

Jan Prošek a Jan Krtička - Výlet a Médium proměny

kurátor Vladimír Havlík
8.2.3.3.
Po 7.2. - 19:00

Navzájem propojené instalace tématizují specifickými nástroji a způsoby naše přemýšlení o krajině a reflektují také náš vztah k životnímu prostředí obecně. Zvuková instalace „Výlet“ transformuje vizuální interpretaci krajiny na prostorově uspořádanou zvukovou kompozici a v „Médiu proměny“ zkoumá její autor možné souvislosti mezi tradičními žánry malířského zobrazování romantické krajiny a současnými audiovizuálními technologiemi.

„Výlet“ zachycuje trajektorii dvojice cyklistů českomoravskou krajinou, kdy průběh cesty se stal podstatnější než jejich setkání. Oba poutníci se vydali na cestu paralelně z Olomouce a z České Lípy, aby se setkali v Dobrušce, tedy přibližně uprostřed geografické vzdálenosti mezi oběma místy. Během cesty pak vznikaly dva soubory zvukových záznamů. Jan Prošek zachycuje v sérii několikaminutových klipů proměny zvukové krajiny, kterou projížděl. Seřadil je v časové posloupnosti podle místa jejich vzniku do ambisonické kompozice, vytvářející iluzi pohybu v prostoru. Jan Krtička použil diktafon jako fotoaparát v rukou turisty a zaznamenal svůj slovní popis výhledů a míst, která by si možná vyfotografoval, kdyby měl u sebe fotoaparát, tak jako turista pořizuje množství často bezvýznamných fotografií. Nahrávky zní z jednotlivých reproduktorů, umístěných lineárně na stěně a jsou prezentovány stejným způsobem jako jsou obvykle instalovány fotografie. Celkovou instalaci tvoří 16 reproduktorů s nahrávkami a 4 reproduktory v rozích galerie zachycují terénní nahrávky. Výsledkem je zvuková krajina - trajektorie pohybu a paměti.

Setkává se zde několik významových rovin: základním prvkem je tělesná zkušenost pohybu v krajině. Cesta trvala déle než deset hodin a poutníci byli vystaveni přímo vlivu prostředí i jeho proměnám.Prostorová kompozice je vystavěna s koncepční přesností, ale výsledný zvukový dojem probíhá "náhodně", ovlivněn pohybem posluchače v galerii a délkou jednotlivých smyček.

Komorní videoinstalace „Médium proměny“ Jana Proška hledá možnost souvislostí mezi malířským rukopisem historické „romantické“ krajinomalby a postprodukčně upraveným pohyblivým technickým obrazem. Výsledná kompozice se složena z několika záběrů, které autor digitálně upravil a vytvořil tak virtuální obraz na pomezí fotografie a filmu. LCD monitor na stěně zde odkazuje na žánr olejomalby, zachycující krajinu, oblíbený měšťanský žánr začátku 19. století.

Projekt Výlet je první spoluprací dvou absolventů Fakulty výtvarných umění VUT v Brně. Jan Prošek, (1977) je konceptuální umělec a performer. Dlouhodobě se zabývá fenoménem krajiny, především tělesnou zkušeností a prožitkem, který v interakci s ní vzniká. Jedním ze základních prostředků jeho práce je chůze a jednoduchý rituál, gesto, jimiž se snaží navázat vztah s krajinným prostorem a formulovat tak archetypální procesy, které ve vztahu ke krajině člověk prožívá. Jan Krtička (*1979) se své práci pohyboval dlouho na hranici sochařského objektu a instalace. Podstatný pro něj byl prostor a kvality materiálu a snažil se nabídnout divákovi intenzivní zkušenost místa, do nějž vstoupil. V poslední době ho zajímá možnost dokumentace, hledá způsoby kódování a přenosu informace o uskutečněné situaci, nebo procesu: manipuluje fotografie ze svého portfolia, nebo je nahrazuje slovním popisem, který poté prezentuje ve formě nahrávky.

Součástí výstavy je doprovodný pořad Místa a krajiny, 14.2. v 19 hod. Oba umělci, kurátor výstavy a hosté promluví o projektech, týkajících se tématu krajiny, cesty a současného umění.

Jan Prošek a Jan Krtička představí svoji práci s prostorem a zvukem. Vladimír Havlík, promluví o svém nedávném projektu reprízované cesty na jih, kterou podnikl v 80.letech. Miloš Šejn o svém projektu SPELAEVM VENERIS (Venušina sluj), ve kterém hledá osobní interpretace díla a odkazu Josefa Mánesa. Josef Daněk, Aneta Soukupová a Vota Horálek uvedou svůj projekt Cesta do divočiny a Miloš Vojtěchovský představí některé projekty, využívající terénní zvukové nahrávky a obecně o zvukomalbě v současném umění.

technická podpora a spolupráce: Fakulta umění a designu Universita J.E. Purkyně v Ůstí nad Labem

5_Výlet_instalace

Další fotografie 

Výlet, Jan Prošek, Jak Krtička
Jan Prošek, Oheň, akce v krajině
Jan Krtička_instalace
Jan Prošek, Svatý Šebestián, akce
Výlet 3, Jan Prošek, Jak Krtička
1_Výlet_instalace
2_Výlet_instalace
4_Výlet_instalace
3_Výlet_instalace
6_Výlet_Vladimír Havlík, Jan Prošek a Jan Krtička
7_Výlet_ vernisáž
8_Výlet_ vernisáž
9_Výlet_ vernisáž
Jan Prošek, Krajina, pohled do instalace
Jan Prošek, Krajina, pohled do instalace