školská 28

komunikační
prostor

Newsletter

Přihlásit se k odběru Newsletter feed

Vyhledávání

Jana Kasalová

Jana Kasalová (1974, Turnov) je absolventka malířského ateliéru Jiřího Načeradského. Po studiích žila ve Velké Británii a Francii, ale především ve Španělsku, kde pokračovala v postgraduálním studiu na Universidad Complutense v Madridu. Její tvorba prošla svébytným vývojem od maleb přes kresby, kde se prolínají zoomorfní tvary s kartografií a krajinou až po animované ozvučené příběhy a fotografie jejichž protagonistkou je sama autorka. Kasalová se dlouhodobě zabývá tématem lidského orientace, pojmem zvíře a proměny v něj a zkoumá hranice mezi člověkem a zvířetem, V její práci najdeme organickou lyričnost, doprovázenou silnou vazbou na přírodu, která vede ke ztotožnění se s instinktem a animalitou. Poslední cyklus oboustranných kreseb velkých formátů na transparentním papíře s názvem De Humani Corporis Fabrica, vycházejí bezprostředně z autorčiny osobní zkušenosti těhotenství a mateřství, stejně tak jako psané texty mateřským mlékem.

Země 

Česká republika

Medium 

vizuální umění performance