školská 28

komunikační
prostor

Newsletter

Přihlásit se k odběru Newsletter feed

Vyhledávání

Dílna

Jarní prožitkové zpívání

se Zuzanou Vlčinskou
So 16.3. - 10:30

Dílna je určená každému, kdo se chce blíže seznámit se svým hlasem, emocemi a vlastní muzikalitou, nebo si chce prostě jen zazpívat.
Při zpěvu písní našich předků, které se váží k jaru jako k novému počátku života, můžeme kvést a růst, objevit v sobě dravost jarních vod. Můžeme načerpat novou sílu pro náš každodenní život, spojit se sebou i s druhými na hlubší rovině, natáhnout novou mízu do žil. Lidé si odedávna zpívali, když cítili radost, smutek, opuštěnost, naději, sílu. Nechávali tak své prožitky prostoupit hlouběji do těla, spojit se s nimi a sdělit je světu. Zpívalo a tančilo se, sdílela se radost i bolest - lidové obřady pomáhaly projít proměnami a zkouškami, které přirozeně člení lidský život od narození do smrti. Naši předkové nám zanechali tisíce nádherných písní, jež nás mohou i dnes provázet na naší cestě a obohacovat ji svou hloubkou, obrazností a pravdivostí. Osvojit si takovou píseň může znamenat návrat ke kořenům, moment spočinutí v sobě samém.

Při zpívání zaktivujeme nástroj, kterým je celé naše tělo, celá bytost. Budeme pracovat s tělem, s dechem a hlasem, budeme sami sebe nově poznávat. Zpívat budeme vícehlasně - souzvuky a harmonie umocňují sdílení pocitů a emocí.

Mgr. Zuzana Vlčinská
muzikoložka a terapeutka; přes dvacet let se věnuje práci se širokou veřejností, pro niž upravuje lidové písně ze slovanského okruhu s těžištěm v moravském folklóru

Cena 950 Kč. Občerstvení a společný-domácí, s láskou připravený - oběd zahrnuty v ceně workshopu.

Přihlášky a informace:
Karel Fišer, tel: 603 290 520, e-mail: info@voicecamp.cz

Attachment