školská 28

komunikační
prostor

Newsletter

Přihlásit se k odběru Newsletter feed

Vyhledávání

Dílna

Jarní zpívání

tvůrčí dílna se Zuzanou Vlčinskou
Po 3.5. - 20:00

Seminář připravený na první tři pondělí v květnu je vhodný nejen pro ty, kteří se chtějí blíže seznámit se svým hlasem, emocemi a muzikalitou, ale i pro ty, kteří si chtějí prostě jen společně zazpívat a oslavit konec dlouhé zimy. Zveme i ty, kteří mají pocit, že zpívat nedovedou: pokud se podaří odbourat vžité stereotypy a bloky, pěkně zpívat dovede každý. Zpíváním aktivujeme celou naši bytost. Dílna je zaměřena na tvůrčí metody jak používat a prožívat vlastní tělo, jak pracovat s dechem a hlasem. Budeme zpívat vícehlasně: souzvuky a harmonie umocňují a kultivují sdílení pocitů a emocí.

Vítání jara patřilo k rituálům obnovy života a k návratu k práci na poli i v lese. Součástí těchto obřadů byly také písně, které nás mohou i dnes obohatit svojí hloubkou a poezií. Naučit se zpívat takovou píseň znamená také návrat k vlastním kořenům, možnost načerpat životní sílu a pocit smyslu. Přijďte společně oslavit návrat jara.

více informací na adrese: zpivani@volny.cz
cena jednoho semináře 200,- Kč
všechny tři večery 500,- Kč

o lektorce:
Mgr. Zuzana Vlčinská vystudovala hudební vědu na pražské FFUK. Absolvovala dvouletý kurz Orffova Schulwerku u Pavla Jurkoviče a Libuše Kurkové a v r. 2009 systematický psychoterapeutický výcvik Instep. Prošla řadou muzikoterapeutických kurzů a pravidelně se účastní seminářů zaměřených na prožitkové souvislosti těla. Více než patnáct let se věnuje práci se širokou zpěváckou veřejností, pro niž upravuje lidové písně ze slovanského okruhu s těžištěm v moravském folkloru. S lidovou písní pracuje jako s aktuálním sdělením či situací. V roce 2005 vydala zpěvník koled s CD "Poslyšte s radostí".

Image 

Jarní zpívání