školská 28

komunikační
prostor

Newsletter

Přihlásit se k odběru Newsletter feed

Vyhledávání

Kulturní povstaní

Jedinečné svatopěstitelské družstvo a veselá tryzna

projekce diapozitivů proměn UPSYCHU316A
Obřad malé půdži
Út 20.9. - 18:00

DEPEŠE JSD V PLNÉM ZNĚNÍ:

JEDINEČNÉ SVATOPĚSTITELSKÉ DRUŽSTO
ÚSTŘEDNÍ KANCELÁŘ – ODBOR PRO EXTERNÍ OSLAVY A SVÁTKY

KOMUNIKAČNÍ PROSTOR ŠKOLSKÁ 28

NAŠE ZNAČKA: VAŠE ZNAČKA: DNE: VYŘIZUJE:

226c/40b.r. vedoucí odb.

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -

Komunikační prostor Školská 28, nositel vyznamenání Aktivního Kříže JSD, tak jak jej známe a měli jsme jej rádi končí. Jedinečné Svatopěstitelské Družstvo zde několikrát presentovalo svou činnost, ať už kultickou, či pracovní, včetně projektu UPSYCH 316a. Nejednou se zde vařila půdža a sám Pan Miláček - Mladej Svatej NUNL svou přítomností nejen telepatickou, ale i fyzickou posvětil tento prostor a se svými schovankami jej i povýšil na svou asociální Gulu, ježto jako posvátné věcné břemeno zde ulpí již navěky. Proto JSD vítá možnost býti při tomto zmaru a tak s povděkem přijalo laskavé poslední pozvání zavzpomínat na své působení zde a k tomuto srdečně zve veškeré své řádné, mimořádné i neřádné členy, konfidenty a kolaboranty, jako i příznivce a zájemce, ale též odpůrce všeho druhu. Nepůjde však o žádnou truchlivou tryznu, nýbrž veselou připomínku různých proměn v UPSYCHU316A spojenou s projekcí diapozitivů, jimiž byla tato instituce prezentována na vezdejší výstavě Ajnorínův soulad s upsychem a hostinou, kterou tentokráte zajistí aktuální stážista JSD Pukl.

Za UK-JSD odb. EOS.

V UK-JSD dne 14.9.2016/40b.r.

V KOPII DÁT NA VĚDOMÍ:

Předsednictvo JSD, I.Náměstek JSD, Tajemník JSD, MFF-UK JSD, stážista JSD

Další fotografie