školská 28

komunikační
prostor

Newsletter

Přihlásit se k odběru Newsletter feed

Vyhledávání

Josef Daněk

Josef Daněk patří ke generaci autorů ovlivněných postmodernou a zároveň vyrůstajících v silně konceptuálně orientovaném kulturním prostředí Brna přelomu 80. a 90. let. Jedním z výrazných, typických znaků jeho tvorby je její různorodost: vyjadřuje se kresbou, malbou, objektem, performancí, literárním či scénickým textem nebo výpravou. Racionalizované využívání eklektických forem mu slouží k vyjádření postoje i provokaci. Nejstarším vyjadřovacím médiem jeho usilování se stala neoexpresivní kresba s neokonceptuálním obsahovým rámcem. Právě obsahová, postmoderně pojatá práce, sledující ústřední obsahovou linii s obecně přítomnou tematizací paradoxu, se stala spojujícím tmelem jeho heterogení práce. První ucelený soubor kreseb nazvaný Významová anatomie, pochází z poloviny osmdesátých let a zachytil proces myšlení o lidském těle a mentalitě. Součástí těchto kreseb jsou texty, které posloužily jako výchozí materiá pro četné, především vernisážové performance. Během druhé poloviny osmdesátých let se projevil jeho performativní přístup k tvorbě v práci na objektech z tavených umělých hmot, plastelínové malbě, pojaté jako model malby a výpravných performancích, které často vznikaly ve spolupráci s výtvarníkem a sociologem B. Rozbořilem. V devadesátých letech připravil řadu monografických výstav komentujících nostalgii po návratu k přirozené zobrazivé formě. Jedná se především o projekt Nekonečná kresba (Moravská galerie 1995) nebo jeho průběžnou práci na objektech, vytvářených destrukcí předmětů z plastických hmot, zejména hraček. V této době také inicioval a spolu s T. Petiškovou připravil řadu uměleckých symposií, například Malba plastelínou nebo Výstava pro zvířata, produkovaných ve spolupráci s Galerií Sýpka. Rozsáhlé scénické performance se v tomto období konaly v otevřeném přírodním nebo městském prostoru, ale také v sálech HaDivadla nebo Divadla Husa na provázku v Brně. Důležitým partnerem a také iniciátorem těchto teatralizovaných performancí se stal performer a hudební skladatel Zdeňek Plachý.
V současné době se věnuje především výstavní a performační spolupráci s Frozen Academy, jejíž členové pocházejí z Ateliéru kresby na FaVu Brno zrušeného v roce 2007, literárním textům a divadlu.

Země 

Česká republika

Medium