školská 28

komunikační
prostor

Newsletter

Přihlásit se k odběru Newsletter feed

Vyhledávání

Koncepce Komunikačního prostoru Školská 28

Program Komunikačního prostoru Školská 28 se orientuje především na mezinárodní kulturní dialog vytvářený prostřednictvím víceoborových uměleckých a vzdělávacích aktivit.
Út 15.11. - 10:45

Program Komunikačního prostoru Školská 28 se orientuje především na mezinárodní kulturní dialog vytvářený prostřednictvím víceoborových uměleckých a vzdělávacích aktivit. V následujících letech bychom chtěli navázat na úspěšné zahraniční spolupráce a rozšířit působnost prostoru o další kontinenty. V současné době je program zaměřen zejména na evropské umělce. Díky výhodné pozici v samém středu Evropy chceme z Komunikačního prostoru Školská 28 učinit průsečík východu a západu a vytvořit tak v Praze významné středisko umění zaměřené na kulturní dialog. V prvním období bude dramaturgie zaměřena na Dálný východ, zejména na Čínu-Tibet, a na Indii. Tyto aktivity budou ve Školské probíhat pod hlavičkou dlouhodobého projektu Linhartovy nadace Tibet Open House.

Cílem nové koncepce je stát se komunikačním centrem pro kulturní výměnu a prostředníkem uměleckého dialogu mezi rozličnými kulturami, které je živým místem setkávání široké odborné i laické veřejnosti.

Projekt Tibet Open House 2017 – 2021
Tibet Open House je dlouholetý projekt Linhartovy nadace, pod jehož hlavičkou jsou realizovány aktivity jednak přímo v Asii (Indie, Vietnam) a jednak v České republice. Od roku 2017 budou v Komunikačním prostoru Školská 28 probíhat vzdělávací, výstavní a spirituální programy zaměřené na podporu vzájemné kulturní výměny. Od února povede centrum stipendista Linhartovy nadace Geshe Yeshi Gawa, rodilý Tibeťan, bývalý biograf H.H: Dalajlámy, který bude lektorem kurzů kultury a dějin Tibetu, tibetského jazyka a budhistické filosofie.

Program Komunikačního prostoru Školská 28 je realizován za aktivní participace veřejnosti a jeho základní myšlenkou je vytváření otevřeného prostoru pro dialog mezi umělci české i zahraniční scény a pražskou odbornou i laickou veřejností. Pro posílení tohoto poslání zavádíme nové aktivity, které zajišťují pravidelný program a napomáhají tak k rozšiřování stávajícího publika a vytváření komunity stálých návštěvníků.

Výstavní a jednorázové projekty
Základními aktivitou prostoru jsou výstavní projekty vizuálního a audiovizuálního umění a multižánrový hudební program doplňující danou dramaturgii.

Vzdělávací a volnočasové programy
Nedílnou součástí dramaturgie Komunikačního prostoru Školská 28 jsou pravidelné výukové programy s přednáškami českých a zahraničních lektorů. Programy budou realizovány krátkodobou formou – workshopy, týdenní semináře; a dlouhodobou formou tri- a semestrální programy a programy korespondující se školním rokem.

Rezidenční pobyty umělců a lektorů
Rezidence budou provázány s výukovými a volnočasovými programy. Rezidenti se během pobytu aktivně zapojí do sociálního působení centra a podpoří mezinárodní profesionální networking. Rezidence cílí na umělce a kulturní odborníky z celého světa s ohledem na dramaturgii daného období a na přínos jejich aktivit pro rozvoj vzdělávací a umělecké nabídky prostoru.