školská 28

komunikační
prostor

Newsletter

Přihlásit se k odběru Newsletter feed

Vyhledávání

Diskuse Prezentace

Krajiny lignitových mračen

Představení uměleckého výzkumu o zvukových krajinách několika evropských povrchových dolů a diskuze ke kontextům
Út 2.10. - 21:00

Peter Cusack, Udo Noll, Václav Cílek, moderuje Miloš Vojtěchovský

Galerie Tranzit Display

Součástí politiky, geografie, environmentálních a energetických strategií Evropy jsou oblasti povrchové těžby hnědého uhlí, nebo bývalých dolů. Těžba za posledních 50 let zanechala stopy rozsáhlé a rychlé devastace krajiny, jinde došlo k pomalému poklesu a bylo vyvinuto úsilí o rekultivovaci okolní krajiny, která připomíná krajinotvorné projekty zemního umění - landartu. Průmyslový provoz a dědictví těžby v hnědouhelných (vápencových, uranových, atd) dolech zanechaly v krajině hluboké a někdy fascinující stopy. Jaká je aktuální situace získávání energie z fosilních materiálů v různých zemí Evropy? Dají se rozsáhlé plochy vytěžených dolů v opuštěné krajině navracet přírodě? Jsou jámy opuštěných a zarůstajících dolů formou nepřírodní divočiny, když autentická divočina v Evropě prakticky zmizela? Jaká je budoucnost krajiny ohrožené například současnými technologiemi těžby břidlicových plynů?
Ukázky z dokumentace (obraz a zvuk) několika lokací na Mostecku, Porůří a Chotěbuzi a diskuze k tématu

Peter Cusack je londýnský zvukový umělec a hudebník, člen Creative Research in Sound Art & Performance CriSAP, žije v Londýně a Berlině, zaměřuje se na environmentální zvuk a akustickou ekologii. Jeho autorský projekt ‘Sounds From Dangerous Places’ zkoumá zvukové krajiny míst, která jsou poznamenána ekologickou zátěží, například v Černobylu, v ropných polí Baku, okolo přehrad v jižním Turecku, nebo právě v místech hnědouhelných dolů.
www.crisap.org, ,www.petercusack.org

Udo Noll je mediální umělec a programátor, žije a pracuje v Berlíně a v Kolíně nad Rýnem. Studoval fotografii a mediální technologii na Kolínské univerzitě aplikovaných věd. Založil a realizoval projekt radio aporee maps- virtuální prostředí pro výzkum a rehabilitaci aurálního životního prostředí Země.

aporee.org

Václav Cílek je geolog, klimatolog, spisovatel, filosof, překladatel taoistických a zenových textů a popularizátor vědy. Zabývá se především popularizací vědy, změnami klimatu a prostředí, vývojem české krajiny a interakcemi mezi přírodou a civilizací s přesahy směrem k literatuře, religionistice, filozofii, teologii, výtvarnému umění nebo hudbě. Publikoval množství odborných článků a esejů. Spolupracoval na zhruba třiceti knižních titulech. Své texty mimo jiné uveřejňuje v časopisech Vesmír, nebo Respekt.

en.wikipedia.org

Miloš Vojtěchovský žije v Praze, působí v Centru audiovizálních studií FAMU, pracuje jako kurátor, teoretik, zvukový umělec a občas jako organizátor uměleckých projektů.

http://panto-graph.net/favouritesounds

vstup volný

Připraveno v rámci dílen Soundlab Prague/Sounds of Europe
ve spolupráci s Galerií Skolská 28, Asociací MLOK a Tranzit Display.

Dittrichova 9/337
120 00 Praha 2
www.tranzitdisplay.cz
info@tranzitdisplay.cz

SOUNDS OF EUROPE je projekt iniciovaný institucemi Q-O2 (Brusel), CriSAP (Londýn), IRZU (Ljubljana) a Sons de Barcelona.

Projekt SOUNDS OF EUROPE je podpořen Evropskou komisí