školská 28

komunikační
prostor

Newsletter

Přihlásit se k odběru Newsletter feed

Vyhledávání

Kryštof Pešek

Kryštof Pešek (1986, Praha) je studentem posledního ročníku Audiovizuálních studií na FAMU v Praze. Věnuje se průzkumu pohyblivých obrazů vytvářených na základě tzv. "generativní báze". Pohyblivé obrazy se neustále proměňují, jejich jediná stálost spočívá v určitém principu, na jehož základě vznikají. Tím principem je kód, sada instrukcí zadávaných stroji umělcem. Tematickým východiskem je polarita vztahu člověka jako tvůrce a pozorovatele na jedné straně a technologií na straně druhé. (Katalog GHMP, 2010)

Země 

Medium 

video