školská 28

komunikační
prostor

Newsletter

Přihlásit se k odběru Newsletter feed

Vyhledávání

Koncert

Láva, pružiny a brouci

Eric Leonardson
Brane Zorman
Petr Nikl
St 17.6. - 19:00

Koncert je součástí minisymposia TO CO ZNI ZA ROHEM / LISTENING AROUND THE CORNER, které se uskuteční následující den 18. června od 18 - 21.30 h v galerii Tranzitdisplay.


Eric Leonardson: Sólo pro Springboard

Springbord je experimentální hudební nástroj, využívající zvukový potenciál kovových pružin a jiných všedních předmětů. Slyšitelné a neslyšitelné vibrace objektů snímají piezoelektrické kontaktní mikrofony. Nástroj je rozezněný smyčcem nebo paličkami a vydává překvapivě bohatý rejstřík zvuků.

Eric Leonardson je hudební skladatel, rozhlasový umělec, zvukový inženýr, konstruktér experimentálních nástrojů, improvizátor, vizuální umělec a pedagog. Žije a pracuje v Chicagu. Většinu své profesní kariéry věnoval experimentování s médiem zvuku, jeho instrumentaci a širokému pojetí zvuku od jeho struktury, po atmosféru až k mikrotonalitě. Eric vyučuje na Katedře zvuku na Art Institute of Chicago, působí jako předseda organizace Světové fórum pro akustickou ekologii, je zakladatelem a spolu-předsedou Středozápadní společnosti pro akustickou ekologii a spoluzakladatelem a výkonným ředitelem projektu World Listening Day.


Brane Zorman: Hidden Materia

Prostorová zvuková performance/electro-akustická skladba pro 2 počítače, několik propojených iPadů, kontrolery a video projekci.

Kompozice Hidden Materia (2014) je inspirovaná pohybujícím se tekutým magmatem symbolizujícím energii i ohrožení. Než láva vytryskne na povrch, prochází několika stádii proměny: skupenství hmoty během apokalyptické chemické syntézy se střetávají. Magma se v posledním stádiu — během formování pevné hmoty lávy na zemském povrchu projevuje jako erupce lávy, detonacemi a výrony plynů, roztavených kovů, vody, vzduchu a páry.

Zorman pracuje s obrazy, videem a databázemi nalezenými na internetu i ze soukromých sbírek. Z fotografií i jiných dat vytváří a živě manipuluje zvukové skulptury a video sekvence, reagující na barevnost, intenzitu světla, kontrast a tvary vizuálních materiálů. Převádí vizuální reprezentaci výbuchů a proudů lávy (linií, bodů, trhlin) do sekvenceru s použitím software jako jsou NI Reaktor, MetaSynth 5, Ableton Live 9 a M4L.

Brane Zorman (Slovinsko) je skladatel, zvukový a rozhlasový umělec, manipulátor zvuku, kurátor a producent. Ve své tvorbě zkoumá možnosti zpracování, prezentace, vnímání, porozumění, polohování, manipulace se zvukem a nové koncepce vztahů mezi zvukem a prostorem. Využívá jak analogové, tak digitální technologie a techniky a jeho práce se pohybuje mezi oblastí hudby, multimédií, prostoru a obrazu. Použivá sofistikované i jednoduché nástroje, strategie, metody, dynamické a interaktivní modely interpretace, zvukové, elektronické a audiosochy. Společně s Irenou Pivko vede Institut pro sučasné umění CONA, zřizující například radioCona, Frequency Flux projekty, atd. Působí také jako kurátor série ZVO.ČI.TI (so.und.ing), zvukových výstav, je vydavatel autorských knih, atd.Jako host: Petr Nikl - Švábení

Pohybově zvukově vizuální performance. Robotičtí brouci vytvářejí zdánlivě chaotický pohyb kolem jejich pastýře.

Petr Nikl – malíř, básník, hudebník, performer a kurátor je mimo jiné autor koncepce interaktivních výstav Hnízda her, Krajina fantazie a hudby (český pavilon na EXPO 2005 v Aichi), Orbis Pictus a Labyrint světa, putující po českých i světových městech. Spolupracuje s Divadlem Archa, pro které připravil řadu mezioborových projektů.


Připraveno s podporou Agosto Foundation
TO CO ZNI ZA ROHEM / LISTENING AROUND THE CORNER
Koncert je součástí minisymposia TO CO ZNI ZA ROHEM / LISTENING AROUND THE CORNER, které se uskuteční následující den 18. června od 18 - 21.30 h v galerii Tranzitdisplay.

Živý internetový přenos: stream.iim.cz/tranzit

Diskuzní večer post-futurologického zaměření. Tentokrát věnovaný tomu, jak to vypadá v arktických oblastech, na březích Aralského jezera i v Horním Jiřetíně. Co nás patrně zítra nemine, co se děje dnes a tomu, co se jsme možná měli a (ne)udělali včera. Co zkoumá akustická ekologie, případně ekologická akustika a proč se o ní ve střední Evropě málokdo zajímá? Mezi hosty jsou například ředitel Světového fóra pro akustickou ekologii Eric Leonardson, hudebník Brane Zorman, sochařka a kurátorka Dagmar Šubrtová, botanička Helena Štorchová, hudebníci a cestovatelé Peter Cusack a Lloyd Dunn.


Program

Eric Leonardson: Naše zvukové hřiště jako model aktivního zapojení do městských zvukových krajin

Eric představí akci pro veřejnost, kterou navrhl jako nástroj pro zapojení veřejnosti do uvažování o významu zvuku v životě ve městě.

Eric Leonardson je hudební skladatel, rozhlasový umělec, zvukový inženýr, konstruktér nových nástrojů, improvisátor, vizuální umělec a pedagog. Vyučuje na Katedře zvuku na Art Institute of Chicago, působí jako předseda organizace Světové fórum pro akustickou ekologii, je zakladatelem a spolu-předsedou Středozápadní společnosti pro akustickou ekologii a spoluzakladatelem a výkonným ředitelem Světového poslechového projektu.

http://ericleonardson.org
http://acousticecology.us

Brane Zorman: Přesazování zvuk(ů), kde se prolínají zvuk a místo

Brane bude hovořit o projektech organizace CONA “Walk the City” a "Frekvence frekvenčího pole " v Ljublani, realizovaných v podobě zvukových procházek a zvukových map. Brane pomocí zvuku odkrývá různé vrstvy skutečnosti, posunuté vztahy, kontexty, perspektivu.
Brane Zorman (Ljublan, Slovinsko) je skladatel, zvukový a rozhlasový umělec, manipulátor zvuku, kurátor a producent. Společně s Irenou Pivko provozuje Institut pro sučasné umění CONA, například radioCona, Frequency Flux, atd. Působí také jako kurátor série ZVO.ČI.TI (so.und.ing), zvukových výstav, vydává autorské knihy, atd.

http://www.branezorman.si
http://www.cona.si
http://www.radiocona.si

Peter Cusack: Příběhy Aralského moře: Dariga, zlatý kapr, nevypátratelní umělci, opravující rybářské lodě, uvízlé v poušti a jiné příběhy

Příběhy Aralského moře je ukázkou audiožurnalistiky - zvukové obdoby fotožurnalismu. Aral je nekonečná vodní plocha v otevřené, převážně ploché krajině, tisíce kilometrů nerostou žádné stromy a většinou vane silný vítr. Cusack podnikl tři výlety k Aralskému jezeru, které v posledních desetiletích začalo rychle vysychat, pořídil zde terénní zvukové nahrávky, fotografoval a mluvil s lidmi. Cusack představí příběhy, zvukové nahrávky a promítne fotografie ze svých expedic.

Peter Cusack je zvukový umělec a hudebník, člen Creative Research in Sound Art & Performance (CriSAP). Žije v Londýně a Berlině. Zajímá se o vztah mezi zvukem a prostředím a o zvukový žurnalismus. Jeho projekt ‘Sounds From Dangerous Places’ zkoumá zvukové krajiny oblastí, poznamenaných environmentální zátěží (Černobyl, ropná pole Baku, přehrady na jihu Turecka, Aralské jezero, hnědouhelné doly v Porůří a Krušnohoří).

http://sounds-from-dangerous-places.org

Lloyd Dunn: nula.cc

Pravidelná série audiovizuálních příspěvků na autorově “filecastblogu”, publikované on-line. Každý díl tvoří as­amb­láž zvuků, obrazů, nebo slov. Práce jsou většinou komponovány z nalezených materiálů, doplněných autorskými terénními nahrávkami a věnují se určitému místu.

Lloyd Dunn je zakládající člen experimentální skupiny Tape-beatles a zakladatel, vydavatel a redaktor nízkonákladových čsopisů, jako například PhotoStatic a Retrofuturism. Od začátku 80. let pracuje v několika médiích včetně filmu, videa, audia, tisku a webových apliakcí. Od roku 2001 žije v Praze.

http://nula.cc

Helena Štorchová: Arktická ekologie, čili aljašské oteplováni

Jaký význam má rozdíl mezi extremními a průměrnými teplotami, co znamená pro ekologii Severu? Jaký je dopad klimatických změn na arktické ekosystémy.

RNDr. Helena Štorchová, CSc. se zabývá molekulární biologií rostlin v Ústavu experimentální botaniky AV ČR. Věnuje se zejména genetickým základům kvetení, studiu rostlinné mitochondriální DNA a evoluční biologii. V letech 2002 až 2003 působila na University of Alaska ve Fairbanksu a touto nejsevernější univerzitou na světě dodnes intenzivně spolupracuje. Přednáší externě na Přírodovědecké fakultě UK v Praze a na Jihočeské universitě v Českých Budějovicích.

Dagmar Šubrtová: Na pomezí samoty

Probíhající projekt "Frontiers of Solitude" je zaměřen na proměny krajiny a napjatou symbiozu technické civilizace a přírody. Skupiny umělců z Čech, Norska a Islandu se během letošního arktického léta vypraví na tři oblasti střední a severní Evropy. Jde o společnou iniciativu Deai/setkání, Atelier Nord v Oslu a Centra výtvarného umění - Skaftfell na Islandu. Projekt je podpořen grantem EEG, Islandu, Norska a Lichtenštejnska.

Sochařka a kurátorka Dagmar Šubrtová absolvovala sochařský ateliér Kurta Gebauera na VŠUP. Vedle umělecké profese se věnuje i tematickým kurátorským projektům (dramaturgie výstavní síně Makromolekulárního ústavu AV ČR v Praze, bienále Industriální stopy, výstavy v Hornického skanzenu v bývalém dole Mayrau ve Vinařicích). Ve své volné tvorbě se inspiruje industriální krajinou kladenských dolů, změnami reliéfu krajiny v důsledku dobývání uhlí, zemními novotvary, kde nachází útočiště specifická fauna a flora.

Připravily Školská 28 a Galerie Tranzitdisplay ve spolupráci s WFAE a Asociací MLOK a Agosto Foundation.

Eric Leonardson

Eric Leonardson

Další fotografie 

Brane Zorman

Brane Zorman

Petr Nikl

Petr Nikl