školská 28

komunikační
prostor

Newsletter

Přihlásit se k odběru Newsletter feed

Vyhledávání

Šedý pokoj Hlavní Galerie

Lesní práce - Petr Stibral

ze světa lesních samot
13.9.5.10.
Po 12.9. - 20:00

„Je mi vlastně jedno, jestli pracuji na přírodním, městském, nebo jiném místě, důležitá je pro mne jedinečnost a homogenita prostoru. Zajímá mě možnost jemně narušit prostředí - vnést neobvyklý element do vizuálního celku“.
Petr Stibral

Audiovizuální instalace „Lesní práce“ sochaře Petra Stibrala zachycuje několik objektů postavených ze spadaných větví v lese. U dvou jde o rekonstrukci dřívějších prací, další dva objekty vznikly spontánně jako doplněk těch původních. Výchozí představa spočívala v tělesech, uspořádaných tak, aby se svojí geometrickou formou vizuálně vymanily z prostředí lesa a aby definovaly specifické místo pomocí znakovosti. „Chápu svoje objekty hlavně jako sochařskou hmotu, která má určitou stavebnost a proporce, někdy naopak spíš jako „obal“ pro prostor“.

Když se autor vrátil letos v létě po nějaké době na místo, kde vznikly první dvě „lesní sochy“, objevily se nové možnosti: víc ho dnes zajímá neuzavřenost formy, která sice ještě definuje objekt, ale jde už spíš o „symbiotický“ objekt, propojený s celým prostředím. Je to trochu jako „chyba v systému“, pokus o uspořádání stavebních a materiálových přírodních předmětů do „jiného“ systému. Někdy dochází až k efektu splývání a prostředím - mimikrů: objekt je možné rozpoznat, teprve když se pohybuje.

Objekty byly vytvořeny pro konkrétní místo, jsou určeny jeho velikostí, tvarem a konstrukčními možnostmi zvoleného materiálu - větví. Na pohyb vzduchu reagují pomalým pohybem a proto autor zvolil nakonec jako výstupní médium pohyblivý obraz. Objekty byly dokumentovány mimo jiné na černobílý 16mm film, který byl převeden na video. Instalace kombinuje 3 soustavy objektů snímané z různých perspektiv a terénní zvukové nahrávky.

Poděkování: Janu Horáčkovi za natočení černobílých snímků, Martinovi Blažíčkovi za natáčení a postprodukci, galerii Fotograf za zapůjčení videoprojektoru.

Petr Stibral se narodil 1977 v Praze. Studoval v letech 1992 až 1996 na Střední sochařskokamenické škole v Hořicích, v letech 1997-2004 na Akademii výtvarných umění v Praze v sochařském ateliéru doc.Jindřicha Zeithammla v letech 2001-2002 v ateliéru grafiky doc.Vladimíra Kokolii.

Petr Stibral, Terče, digitální fotografie, Jan Horáček

About the Artist 

Attachment 

Další fotografie 

Petr Stibral, Les, digitální fotografie, foto Petr Stibral
Petr Stibral, Les, digitální fotografie, foto Jan Horáček