školská 28

komunikační
prostor

Newsletter

Přihlásit se k odběru Newsletter feed

Vyhledávání

Expedice

Lignitová mračna - zvukový a environmentální workshop s Peterem Cusackem

Místo: Mostecko (Horní Jiřetín, Libkovice, Most)
12.9.13.9.

Místo konání: Mostecko (Horní Jiřetín, Libkovice, Most)

Ubytování: zámek Jezeří a Mariánské Radčice.

Obsah workshopu: Dvoudenní workshop je zaměřen na zvukovou krajinu těžebního průmyslu v hnědouhelných povrchových dolech na Mostecku. Budeme naslouchat i pořizovat terénní nahrávky. Prostředí budeme dokumentovat také prostřednictvím fotografie a psaných záznamů, abychom mohli následně porovnat rozdíly mezi zvukovou, vizuální a jazykovou percepcí dané oblasti.

Program a výstupy workshopu: První den navštívíme několik míst, kde budeme nahrávat, fotografovat a mluvit s místními obyvateli. Mezi těmito místy jsou nejen samotné hnědouhelné doly, kde probíhá těžba, ale také například Horní Jiřetín, kterému hrozí zánik v důsledku prolomení těžebních limitů, zaniklá osada Libkovice, jezera vzniklá zaplavením bývalých dolů, a konečně mostecký kostel, který byl v minulosti uchráněn před demolicí přesunutím mimo těžební oblast. Druhý den budeme rozebírat nashromážděné nahrávky a další materiály a diskutovat o možnostech jejich budoucího kreativního využití.

O zvukovém žurnalismu: V nedávné době se objevilo několik projektů, které zkoumaly metody „zvukového žurnalismu“ – zvukové paralely fotografického žurnalismu. Zvukový žurnalismus vychází z předpokladu, že řada cenných informací o místech a událostech spočívá v poslouchání. Pozorným poslechem pak můžeme dospět k poznání, které se liší od poznání vizualního, nebo jazykového, a přitom je doplňuje.
http://favouritesounds.org

Lektor: Peter Cusack je britský zvukový umělec a hudebník, člen Creative Research in Sound Art & Performance CriSAP, žijící střídavě v Londýně a Berlíně. Zaměřuje se na environmentální zvuk a akustickou ekologii. Jeho autorský projekt Sounds From Dangerous Places zkoumá zvukové krajiny míst, poznamených ekologickou zátěží (například v Černobylu, ropných polí v Azerbajžanu, přehrad v jižním Turecku, nebo hnědouhelných dolů v Porůří.
http://www.crisap.org/
http://www.petercusack.org/

Pořadatel: Workshop pořádá Galerie Školská 28 (DEAI/Setkání) v rámci většího mezinárodního projektu Na pomezí samoty (www.frontiers-of-solitude.org/ ), podpořeného grantem z Islandu, Lichtenštenska a Norska v Programu CZ06 Kulturní dědictví a současné umění v rámci EHP fondů 2009 – 2014.

Potřebné vybavení: nahrávací zařízení, mikrofon, pohodlná nepromokavá obuv, pláštěnka, spacák.

Doplňující informace: Pro bližší informace kontaktujte Miloše Vojtěchovského: milos[at]skolska28.cz

Registrace: Počet účastníků workshopu je omezen (max. 15). V případě zájmu pošlete, prosím, krátký motivační dopis (cca 900 znaků vč. mezer) na následující adresy: Dasas[at]email.cz, milos[at]skolska28.cz

Přihlášky je možné posílat do 25.8. 2015

About the Artist 

Další fotografie 

Zámek Jezeří a Lom ČSA, Foto: Martin Mach Ondřej, Ekolist

Zámek Jezeří a Lom ČSA, Foto: Martin Mach Ondřej, Ekolist