školská 28

komunikační
prostor

Newsletter

Přihlásit se k odběru Newsletter feed

Vyhledávání

Projekce

Lípa třetího tisíciletí

Filmová projekce
Čt 9.4. - 21:30

PROGRAM
Projekce filmu Ondřeje Vavrečky Lípa třetího tisíciletí
16 mm, 32 min., barevné, českopolsky

Jak hovořit o za filmem? Tedˇse mi zdá, že kotvičky cinkly o kámen gesta sv. Veroniky, která nabídla Nazaretskému při cestě nahoru na horu otřít si obličej. A krvavý otisk lic je možná prvním plá(t)nem evropského obrazu. Protože třeba v Číně ono opření se o princip není tvář a potažmo psýcha, ale rozložení, krajina a ono vše, co obsahuje, třeba i člověka, či jeho stopy.

To určilo první a poslední lodní statično filmu – ikony předvedené v našem čase: Bohorodičku a zázračně látce (sic: látkou se stala látka) zachyceného Krista. A provazem mezi odmotávaným jest moje cesta do polských nebeského slezských Jeruzaléma Wambierzyc. Na konci jsem narazil zázrakem na čudotvornou sošku na dřevě. A že právě my jsme (byli) lípou, dalo mi potvrzení pokračovat.

Pod pískovcovým městem, utrmácený v mlze mě nakrmili Jehovisté. Slavili svazbu a zpívali o Ejiptu. Tři z dvanácti bran pak městečka pod horami zbořili už bolševici a roli Krista si vzal poustevník a jeho duše, duše v něm – listí. Z Golgoty tělo vystoupá na samojediné plátno osvícené třemi promítačkami.

A dřevo? Na něm stála panenka, než shnilo, než ji přemístili do baziliky. Vše je tam německé. Polské Sudety. Betonovali k ní zrovna schody. Dvanáct druhů kamenů jsem neviděl kamerou. Možná, že je odkryli až nazítří. Mezi ty schody přišli děti. Duše je tryskáč. Naděje v Nebeském.

"Narodil jsem se v Motole, Praze. Se sousedem jsme připalovali bolševník, děcka kuckali, urvala se se mnou větev višně, zdávalo se mi o požárech, shromažďoval jsem ze smetišť a pak jedenadvacet let jsem strávil ve školním opakování. Vyjma francouzské a ruské – po půl rocích – mezihry. Studoval jsem ekonomii, humanitní vědy, montáž. Mám teda rád začazené, které div neprostupuje žaludkem. S masem nemám problémy, mariáši nerozumím. Pracuji na stavbě, zahradě a televizi." Ondřej Vavrečka


Velikonoční večeře připravená pod patronací Jedinečného Svatopěstitelského Družstva (Martin a David Koutecký). JSD pěstuje vlastní pravidla, hierarchii, rituální objekty, ceremonie, hodnoty a duchovní zázemí.

Rezervace předem nutná na tel +420 296 325 066
nebo skolska28@skolska28.cz

Ondřej Vavrečka

About the Artist 

Další fotografie 

poslední večeře
Ondřej Vavrečka Viola Ježková