školská 28

komunikační
prostor

Newsletter

Přihlásit se k odběru Newsletter feed

Vyhledávání

Koncert

Mamapapa

Proroci Písma @ Glagolicka Diktatura
Pá 27.6. - 21:30

Během svého loňského putování potkala skupina mamapapa v rámci projektu Proroci Písma- velmi zajímavý projekt Glagolická diktatura - Konstantin Denev a Atanas Totlyakov, Veliko Tarnovo - Bulharsko.
Zatímco mamapapa hledá inspirativní momenty tvorby a šíření znaků hlaholice, a mapuje současný vztah společnosti k cyrilici, projekt Glagolická diktatura je mnohem radikálnějším uměleckým gestem - navrhuje utopické nahrazení evropských abeced původní hlaholicí. Po loňském Manifestu Glagolické diktatury letos vydali přepis Evropské ústavy v Glagolici.

mamapapa Projekt je inspirován historickým putováním Cyrila a Metoděje, kteří jako první vytvořili staroslovanské písmo (hlaholice / cyrilice) - jež je základem slovanské gramotnosti a identity. Projekt volně sleduje cesty věrozvěstů zeměmi středoevropskými, balkánskými a předoasijskými
Hledá paralely mezi historickými událostmi a současnou situací
a tím reaguje na vztah latiny a cyrilice, Evropské unie a Balkánu.

Podpořili: European Culture Fund, MKČR, Magistrát hl.m.Prahy

glagolica

Image