školská 28

komunikační
prostor

Newsletter

Přihlásit se k odběru Newsletter feed

Vyhledávání

Přednáška

Martin Howse

Psychogeofyzika: archeologie, geofyzika a psychogeografie
Čt 22.11. - 21:00

"Krompáč byl [pak] použit ke klepání na povrch země a tímto způsobem byl objeven Angle Ditch. Zvuk vydávaný ťukáním na vytěžené oblasti půdy je totiž mnohem hlubší, než klepání na neporušenou půdu. Což je okolnost hodná pozornosti, pokud ovšem zkoumáme zatravněný terén. Ale neplatí to pro půdu obdělávanou."

[Augustus Pitt, Rivers. Excavations in Cranborne Chase. Svazek V. 1895]

Přednáška a prezentace sleduje souvislosti mezi technikami archeologického výzkumu a zkoumáním diskrétních druhů elektromagnetického záření (včetně zvuku), kterého lzle dosáhnout pomocí intervencí, ozřejmujících jevy kolem nás. Psychogeofyzika (velmi paranoidním způsobem) rozrušuje jednoduché představy, inspiruje se a čerpá jak z tradice psychogeografie, tak urbanismu. Psychogeofyzika pracuje s konceptem propojení spektra imaginace se spektrem digitálních i smyslově sledovatelných oblastí reality. Toto východisko umožňuje laborovat se spekulativními pojmy, jako je například koncepce sedimentace dat, případně se nabízí pro aplikaci jiných technických řešení problémů jako třeba systémů kontroly obyvatel města.

Martin Howse představí krátkou sérii svých psychogeofyzických výzkumů a intervencí, v tomto případě se zvláštním důrazem na fenomén zvuku jako epistemického média.

Britský programátor, autor textů, performer a výzkumník Martin Howse se zabývá prakticky i teoreticky diskurzivním, spekulativním hardwarem (datové prostředí v otevřených fyzických systémech), kódem (zkoumání spektra abstrakce), svobodným softwarem a situačními formami umělecké performance a intervence. Jeho autorské komplexní technologicko- situacionistické systémy jsou založeny na improvizaci a pohráváním si s možností kolapsu.Využívá a konstruuje téměř disfukční technologie a programuje softwarové řešení, projevující se emanací zvuků/hluků a obrazů. Projekt micro-research Howse založil jako mobilní platformu sloužící hlavně psychogeofyzickému výzkumu. Během posledních let se podílel na řadě otevřených laboratorně koncipovaných projektech, publikoval, přednášel a vystavoval po celém světě.

About the Artist 

Další fotografie 

Martin Howse
Martin Howse
Martin Howse
Martin Howse street performance
Martin Howse
Martin Howse