školská 28

komunikační
prostor

Newsletter

Přihlásit se k odběru Newsletter feed

Vyhledávání

Mezigenerační fotomaraton

Galerie E a Galerie Školská 28
22.2.

Jeden den. Jedno téma. Několik generací. “Fotomaratonci” různého věku ráno dostanou jednotné téma a jejich úkolem bude během dne na digitální přístroje, ať to jsou fotoaparáty či mobilní telefony, na toto téma nafotit snímky, které večer představí porotě. Odborná porota složená ze studentů fotografie, profesionálních fotografů pak vybere tři nejlepší výtvory, které budou oceněny.

Harmonogram:
sobota 22. února 2014
od 10.00 - Registrace účastníků (Galerii E)
11.00 - 17.00 - Focení v terénu
17.00 - 18.00 - Zasedání odborné poroty nad vítěznými snímky 18.00 - 22. 00 - Vyhlášení vítězů (Galerie Školská 28)

Vybavení:
jakýkoliv digitální přístroj schopný fotografie

Složení odborné poroty:
Irina Zakharova, Žofie Holfertová, Jan Bartoš, Karel Cudlín

Hodnotící kritéria:
1. Originalita
2. Kreativita
3. Reflexe tématu

Ceny:
1. Poukázka na fotoslužby 1500 kč, katalog
2. Poukázka na fotoslužby 1000 kč, katalog
3. Poukázka na fotoslužby 500 kč, katalog

Registrace:
Pokud víte, že byste se rádi zúčastnili mezigeneračního fotomaratonu, zašlete nám prosím email na adresu mpodhola@gmail.com. Nejedná se o závaznou přihlášku, ale čistě o informativní email pro organizátory o počtu účastníků. Do předmětu zprávy napište “Fotomaraton děda a Vaše jméno”

Registrace bude probíhat v Galerii E v centru Elpida na pražském Pankráci a to od 10h až do 14hodiny. Zakončení fotomaratonu se již bude konat v galerii Školská28. Účastníci budou moci donést své fotografie do galerie Školská28 do 17hodin, s tím že od 17 do 18 hodin zasedne porota nad vybráním vítězných snímků.

Galerie E (Centrum Elpida) Na strži 40, Praha 4
(pár kroků od metra Pankrác)

Komunikační prostor Školská 28 Školská 28, Praha 1

Podmínky:
• Účastníci mladší 15ti let se mohou zúčastnit soutěže pouze v doprovodu zákonného zástupce, který za účastníka vyplní registrační formulář.
• Při registraci se účastník akce zavazuje, že je obeznámen a souhlasí s pravidly soutěže a s těmito podmínkami.
• Účastník souhlasí se zpracováním svých osobních údajů v evidenci organizátora pro potřeby soutěže. Tyto údaje nebudou zneužity ani poskytnuty třetí osobě. Využívání uvedených dat bude v souladu se zákonem č. 101/2000Sb. "o ochraně osobních údajů".
• Organizátor akce si vyhrazuje právo odmítnout účastníka soutěže, a to bez udání důvodu.
• Účastník souhlasí s tím, aby odevzdané snímky v rámci soutěže byly použity organizátorem na propagaci akce “Mezigenerační fotomaraton”, a to: publikováním v denním tisku a jiných médiích, na reklamních plochách anebo v elektronické formě, a to bez nároku na honorář. Organizátor může snímky rovněž poskytnout svým partnerům k jejich vlastní propagaci, nikoli však k prodeji.
• Účastník se zavazuje, že bude respektovat rozhodnutí odborné poroty.
• Odevzdané snímky budou hodnoceny anonymně odbornou porotou, kterou ustanoví
organizátor akce.
• Účastníci, kteří jsou rodinnými příslušníky organizátorů, nemají nárok na ceny.

Mezigenerační fotomaraton probíhá v rámci projektu Děda.

Spolupracující organizace: Galerie Školská 28, Elpida, o.p.s.
Podpora: Magistrát hlavního města Prahy, Ministerstvo kultury ČR,
Projekt Děda je podpořen Evropským programem Mládež v akci