školská 28

komunikační
prostor

Newsletter

Přihlásit se k odběru Newsletter feed

Vyhledávání

Hlavní Galerie

Michal Rádl

Mezi kotlíkem a paletou, aneb Mezi akcí a malbou po deseti letech
5.2.29.2.
Po 4.2. - 19:00

Výstava současné malířské tvorby Michala Rádla /*1967 v Pardubicích/, absolvent AVU, (škola klasických technik, prof. Zdeněk Beran, škola krajinářské tvorby, prof. František Hodonský, intermediální škola, prof. Milan Knížák), a prezentace knihy "Mezi akcí a malbou".

Krajinu zobrazuje tradičním realistickým způsobem, pracuje ať už přímo v plenéru, tak s pomocí fotografie, zejména v případě nočních témat. Převládajícím leitmotivem jeho práce je regionální všednost, se kterou se snaží pracovat, s vědomými citacemi na krajinářství 19. století.

Kniha "Mezi akcí a malbou" je diplomovou prací autora, založená na konceptuální přesmyčce - objektem zkoumání je fenomén plenérové malby jako takové. Malba v plenéru je pojata a prezentována jako forma určitého happeningu.
Slovo autora k výstavě
Expozice výstavy se skládá ze dvou celků.

První celek tvoří obrazy krajin jižních a východních Čech. Některé jsou malované výhradně v plenéru, jiné jsou dokončené v ateliéru, ostatní jsou malované s pomocí fotografie a některé jsou začaté podle fotografie v ateliéru a potom dokončené venku. Které jsou které nemám potřebu prozrazovat. Jde mi o postihnutí určité atmosféry, ne o doslovný přepis. Fotografii používám jako skicu místa, kde se nemohu déle zdržet, nebo když nemohu pro špatné světelné podmínky obraz domalovat. Též pro zachycení prchavé situace.

Druhý celek tvoří dokumentace projektu "Mezi akcí a malbou". Jedná se o část diplomové práce z roku 1997. Je prezentována prostřednictvím černobílých tiskových kopií. V tomto projektu šlo mimo jiné o to pojmout malování v plenéru jako akci, tedy o jakýsi happening normálnosti. Obrazy, které při této práci vznikly, jsem všechny maloval venku. Byly svébytným artefaktem už v průběhu svého vzniku, neboť byly součástí akce.

Souběžnou prezentací výše popsaných dvou celků nechci vyvolat zdání, že všechny vystavené obrazy jsou bravurně zvládnuté plenérovky. Zajímá mne, zda obrazy namalované tzv. "jen tak" jsou něčím jiné než ty, které jsem vytvořil v rámci citovaného projektu. Samozřejmě, že zde hraje určitou roli i časový posun. Je to vlastně víceméně dekáda, která dělí oba celky od sebe. Navíc jsem se do regionální krajiny přestěhoval. Pokud má člověk les za domem a nemusí k němu jezdit žádným dopravním prostředkem, jistě to jeho pohled na krajinu poněkud změní.

Název výstavy parafrázuje název mé diplomové práce. Nejde však o nějakou znevažující hříčku. S odstupem času jsem zjistil, že teoretické aspekty této práce nejsou hlavní nosnou platformou, ze které se mohu odrazit někam dál. Domýšlení či rozvíjení těchto věcí do důsledků mne přivádí k tvůrčí bezradnosti. Možná také proto, že jsem se v diplomové práci dostal na samou hranici možného v uchopení umělecké formy.

Zázemí, z kterého jsem vyšel a z kterého stále čerpám, jsou mé zážitky z výletů s kamarády /kotlíkáři, čundráky a horolezci/ do přírody. Z těchto cest po vlastech českých /i slovenských/, z tohoto spaní pod širákem s prvními láskami možná pramení můj příklon k citaci 19. století. Šlo o období střední školy, ale i studia na AVU, kdy mne zdaleka neformovaly jen nějaké teoretické přístupy a proudy v umění. Navzdory svému akademickému titulu vnímám kotlík a paletu jako dva rovnocenné poznávací znaky své vlastní osobnosti. Po absolvování Školy intermediální tvorby u Milana Knížáka v tom ani nevidím rozpor. Nepohyboval jsem se ovšem ve sféře českého undergroundu, ale daleko spíše v českém "čundrgroundu". Tím nijak nechci mýtizovat trampink a považovat jej za spásný sociální ventil v době totality. Pouze dnes zjišťuji, že mi tato zkušenost má stále co nabídnout.

Pokud si Joseph Beuys mohl před třiceti lety ustlat v New Yorku v galerii na slámě společně s divokým kojotem, potom si i já mohu v rámci umění rozbalit spacák pod převisem Suchých skal v Českém ráji.
Michal Rádl
*1967 Pardubice

Studium
Akademie výtvarných umění v Praze 1989-1997
Škola klasických malířských technik Zdeňka Berana
Škola krajinářské a figurální malby Františka Hodonského
Škola intermediální tvorby Milana Knížáka

Výstavy
"AVU u Hybernů" Dům u Hybernů, Praha 1991
"Gomboš, Rádl, Velíšek, Vlasák" galerie Litera, Praha 1992
"Výstava studentů školy klasických technik" galerie U prstenu, Praha 1994
"Svárovská konfrontace" Svárov 1996
"Výstava diplomantů AVU" Strahovský klášter, Praha 1997
"Ab igne ignem II" Velké Adalbertinum, Hradec Králové 1997
"South Face" galerie Měsíc ve dne, České Budějovice 2001
"Machův šachový kroužek, aneb Knížák vystavuje taky" Dejvická galerie Vincence Kramáře, Praha 2001
"Slavnosti volné tvorby" Český Krumlov 2002
"Zahrada písničkářů" galerie Ad Astra, Kuřim 2003
"Svárovská konfrontace" Svárov 2003
"Czech in" Stadtwerkstatt Linz, Rakousko 2003
"Slavnosti volné tvorby" Linz-Český Krumlov-České Budějovice 2004
"Výstava pedagogů SUPŠ sv.Anežky" Městská galerie, Český Krumlov 2004
"2x krajina" Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě 2007
"Krajinkaření" Kavárna Velryba, Praha 2007

Autor žije a pracuje v Českém Krumlově, učí na SUPŠ sv. Anežky České obor Užitá malba.

Výstava je realizována s finančním přispěním: Hotel Lesní dům, Jánské Lázně a Jan Chejn, Praha.

Michal Rádl

Další fotografie 

Michal Rádl
Michal Rádl
Michal Rádl
Michal Rádl
Michal Rádl (1)
Michal Rádl (2)
Michal Rádl (3)
Michal Rádl (4)
Michal Rádl (5)
Michal Rádl (6)
Michal Rádl (6)
Michal Rádl (6)
Michal Rádl (6)