školská 28

komunikační
prostor

Newsletter

Přihlásit se k odběru Newsletter feed

Vyhledávání

Milan Adamčiak

Milan Adamčiak sa narodil 16. decembra 1946 v Ružomberku, kde absolvoval hudobné konzervatórium. V rokoch 1968-73 študoval hudobnú vedu na Filozofickej fakulte UK. Je jediným významným tvorcom vizuálnej, konkrétnej poézie a grafických vizuálnych partitúr na Slovensku. Na prelome 60-tych a 70-tych rokov spolupracoval s Alexom Mlynárčikom, Milošom Urbáskom či Janou Želibskou na viacerých projektoch, ktoré boli postavené na hudobnom základe, rozširujúce možnosti média smerom k voľnej kreativite. Vychádzajúc zo svojho vzdelania a záujmu v oblasti hudby, sa jeho pozornosť vizuálneho umelca sústredila na skúmanie štrukturálnych zákonitostí medzi hudbou a výtvarným umením. Postupne vytváral osobitý variant vizuálnej a typografickej poézie, založenej na konceptualizácii kaligramu (ideogramu), a vo väzbe na grafické partitúry. Kolekcia Adamčiakových diel zo 60-tych rokov ilustruje jeho záujem o vizualizáciu hudby a hľadanie afinít medzi umeleckými druhmi - hudba, poézia, výtvarné umenie. Kaligrafický znak sa v jeho podaní transformuje do úlohy akéhosi záznamu plynutia v podobe osobitej abstrakcie.

Zdroj: eantik.sk

http://www.burundi.sk/monoskop/index.php/Milan_A...

Milan Adamčiak

Země 

Slovensko

Medium 

hudba, výtvarné umění