školská 28

komunikační
prostor

Newsletter

Přihlásit se k odběru Newsletter feed

Vyhledávání

Diskuse

Místa a krajiny

diskuze s projekcí
Po 14.2. - 20:00

Doprovodný program k výstavě Jana Proška a Jana Krtičky Výlet, kde oba umělci, kurátor výstavy a hosté promluví o projektech, týkajících se tématu krajiny, cesty a současného umění.

program:

Jan Prošek a Jan Krtička představí svoji práci s prostorem a zvukem, jakož i východiska vystavené instalace: Téma proměny osoby-umělce skrze krajinu a naopak, možnosti zachycení a přenosu zkušenosti s krajinou a pohybem v ní a také problém cesty jako výtvarného média

Navzájem - rekonstrukce cesty. Filip Cenek, Barbora Klímová, Vladimír Havlík a Eda Cupák se vloni v létě pokusili o reprízu cesty do Maďarska a Bulharska, kterou původně uskutečnil Vladimír Havlík a Eda Cupák v roce 1981. Archivní černobílý 8mm film, zaznamenávající tehdejší cestu je zde tématizován v časovém posunu z perspektivy srovnání dvou generačních prožitků a prizmatem různých záznamových médií. Projekt představí Vladimír Havlík

Miloš Šejn o svém projektu SPELAEVM VENERIS (Venušina slůj), ve kterém hledá osobní interpretace díla a odkazu Josefa Mánesa. Společně s choreografem Frankem van de Venem, se kterým Šejn spolupracuje řadu let nachází během procesu nového čtení obrazů význačného malíře českého romantismu metaforické vazby mezi krajinou, její reflexí v obraze a gestem lidského těla.

Josef Daněk, Aneta Soukupová a Vojta Horálek, uvedou projekt Výprava do divočiny.
Ambivalentní vztah člověka a přírody je atributem každé kulturní reflexe a přirozeným objektem zájmu umělců. Proměňující se podoba tohoto vztahu- sebevědomé pokusy o vydělení, nadřazování a ovládnutí se střídají, či prolínají s projevy nekritického obdivu k dokonalosti přírodních zákonů, romantickými návraty do lůna panenské přírody či vzýváním božské podstaty stvoření. Vyváženější přístup nabízí soudobé představy kontextuálního, environmentálního nahlížení vztahu člověka a prostředí směřující k pojmenování a dodržování pravidel zaručujících dlouhodobou dynamickou stabilitu vzájemného soužití.Naše idea “dignified tramping” /volně přeloženo “Důstojného trampování”/ je nenápadnou avšak vnitřně reflektovanou hrou s těmito kontexty. Pojem divočiny je v kontextu "Důstojného trampingu" vnímán co nejšířeji jako souhrn všech typů divočin, zahrnujících vedle přírodních divočin také všechny podoby divočiny kulturní.Pavel Kopecký doprovodí poutníka vstupujícího do symbolického prostoru dvojí divočiny hrou na basběžku.

Miloš Vojtěchovský představí některé projekty, využívající terénní zvukové nahrávky a zmíní se obecně o fenoménu zvuku a zvukomalbě v současném umění.

další hosté do diskuze jsou vítáni.

Vstupné: 50 Kč – Snížené: 50 Kč