školská 28

komunikační
prostor

Newsletter

Přihlásit se k odběru Newsletter feed

Vyhledávání

Morgan O'Hara

Morgan O´Hara patří k významným výtvarným a akčním umělcům. Dlouhodobý koncept realizace „živých přenosů“ (live trasmissions) – performancí, při nichž paralelním pohybem obou rukou vznikají cykly kresebných záznamů, připomíná například kresby podle zpěvu ptáků Olgy Karlíkové, experimenty Dalibora Chatrného, Vladimíra Merty, ale i stránky z deníků Leoše Janáčka, přepisujícího do not kadence lidského hlasu a dechu. O‘Hara studuje pomocí kresby situace, procesy a děje probíhající kontinuálně v časoprostoru. Zabývá se jak pohybem hmotných struktur, tak jejich energetickou, nehmotnou - zvukovou stránkou. V reálném čase kreslí ruce pracujícího řemeslníka, pohyb těla tanečníka, divadelní scénu, jazzový orchestr na pódiu, chůzi stáda zvířat, motýlí let, turbulence proudící vody nebo chvění listů na stromě. Její kresby a nástěnné malby překračují zavedené kategorie figurace a abstrakce a nabízejí divákovi téměř bezprostřední překlad z jednoho percepčního a prostorového rámce do dalších rovin tvaru a významu.

Země 

USA

Medium 

visual art