školská 28

komunikační
prostor

Newsletter

Přihlásit se k odběru Newsletter feed

Vyhledávání

Hlavní Galerie

Na hranici - Grenznah

Kurátoři: Miloš Šejn, Tomáš Černý, Pavel Storch
27.3.24.4.
Čt 26.3. - 18:00

Výstava “NA HRANICI – GRENZNAH” je svým způsobem jubilejním ohlédnutím za výsledky práce řady českých, německých, rakouských, francouzských a japonských umělců, vztahujících se ke zcela určitému místu v krajině. Topos je tu historické místo Tummelplatz uprostřed šumavského pohoří a Bavorského lesa, plné pramenišť, skalnatých výchozů a neprostupných houštin či lesních trosek. Od sedmdesátých let dvacátého století je území prohlášeno přísně chráněnou zónou a velmi rychle nabývá charakteru pralesa. A nebo nám prales pouze připomíná? Také to je otázkou, jíž si každý z přítomých autorů nutně musel a musí klást. Nehledě samozřejmě na formy nalézání konkrétní řeči zvoleného výtvarného jazyka, od prostého spočívání a bytí v krajině, až po možné nuance osobních expresí a všech představitelných způsobů sdílení – dotykem, záznamem, transformací viděného, slyšeného a cítěného.

Miloš Šejn

Vystavující: Tomáš Černý, Michala Dašková, Kateřina Dobroslava Drahošová, Christina Frank, Lenz Geerk, Petr Gruber, Eva Jaroňová, Helena Jiráková, Bastian Kalous, Pavlína Komoňová, Petr Košárek, Olga Alia Krulišová, Karel Kunc, Radek Květoň, Dominik Lang, Matěj Lipavský, Aleš Loziak, Tammo Lünemann, Gabriela Marková, Pavel Matoušek, Helena Neubert, Eva Nováková, Eva Pejchalová, Simon Pfeffel, Anna Pleštilová, Alena Plíhalová, Markéta Prášková, Rudolf Samohejl, Julia Schmölzer, Aneta Šebelková, Nikola Šéfrová, Miloš Šejn, Adéla Součková, Pavel Storch, Lenka Štukhejlová, Kateřina Sudolská, Adéla Taubelová, Johanna Tauber, Radka Tippmanová, Akiko Ueda, Markéta Vacková, Ján Valík, Baptiste Vandaele, Robert Vanis, Eliška Vaňková, Marie Vránová, Stefanie Weigl, Benjamin Zanon, Barbora Zava, Jan Zdvořák

Doprovodný program: Mezioborová prezentace - Na hranici – interpretace divočiny z pohledu
umění a vědy
- 16.04. v 18:00

Finanční podpora: NP Bayerischer Wald, Česko-německý fond budoucnosti

.
.
.
NA HRANICI – GRENZNAH je studentské výtvarné sympozium věnující se tématice volné přírody - „divočiny“. Název je odvozen od místa, kde se již šestým rokem odehrálo, v česko-německém pohraničí v NP Bayerischer Wald, tedy Bavorském lese. Stejnojmenná výstava pod kurátorským vedením organizátorů sympozia Tomáše Černého a Pavla Storcha a jejich dlouhodobého spolupracovníka Miloše Šejna představuje souhrnné ohlédnutí za uplynulými ročníky. Současně však autorům i divákům přináší prostor k úvahám nad vývojem tohoto projektu v dalších letech a řadou dalších souvislostí spojených se současnou problematikou vztahu člověka a životního prostředí.

Myšlenka zorganizovat sympozium Na hranici / Grenznah je niterně spojená s místem Tummelplatz v Bavorském lese. V této oblasti je les ponechán bez lidské péče a vzniká zde něco jako přírodní laboratoř - „divočina“ - krajina ponechaná vlastnímu osudu. Konfrontace s takovým místem přináší mnoho otázek, kterých se vědomě i podvědomě mnozí z účastníků ve své tvorbě dotýkají: Jsme součástí volné přírody, nebo pouze její návštěvníci? Máme přírodu chránit před vlivem civilizace, nebo je ochrana přírody arogancí lidské nadřazenosti ustavující si právo rozhodovat za ostatní druhy? Jak by vlastně vypadal udržitelný model divočiny? Pro koho přírodu chráníme? Pro vlastní potřebu, nebo pro samotnou existenci nezávisle na té naší? Co ve střední Evropě znamená slovo divočina? Nejde o naivně romantické iluze? Jak zachytit zážitek pohybu ve volné krajině?

Místo sympozií je úhelný kámen výstavy. Není pouhou prezentací děl, která zde byla vytvořena. Současně ji můžeme chápat jako zkoušku pevnosti zvoleného tématu. Klade si otázku, zda je možné díla úzce propojená s bezprostředním prožitkem ve volné přírodě vzít a vystavit v diametrálně odlišném galerijním prostředí. Stane se z vystavených artefaktů dekorace anebo se odpoutají z kontextu místa vzniku a přinesou sebevědomé svědectví o neobyčejných zkušenostech?

Jana Chlubná

Autor: Robert Vanis

Další fotografie 

Autor: Petr Košárek

Autor: Petr Košárek

Autor: Petr Košárek

Autor: Petr Košárek

Autor: Petr Košárek

Autor: Petr Košárek