školská 28

komunikační
prostor

Newsletter

Přihlásit se k odběru Newsletter feed

Vyhledávání

Na pomezí samoty

Mezioborový umělecký projekt Na pomezí samoty (Frontiers of Solitude) reflektuje aktuální problematiku napjatého propojení civilizace a přírody a proměny krajiny v důsledku industrializace. Od května 2015 do dubna 2016 realizuje Galerie Školská 28 (DEAI/setkání) ve spolupráci s norským Atelierem Nord a islandským Centrem pro výtvarné umění Skaftfell program, během kterého jsou tato témata nahlížena z hlediska geografie a morfologie tří specifických regionů střední a severní Evropy. Tři šestičlenné skupiny českých, islandských a norských umělců postupně podniknou expedice do oblasti Seydisfjordur na východním pobřeží Islandu, do okolí města Alta na severu Norska a v Čechách do Mostecké uhelné pánve. Všechny lokality byly průběžně zasaženy industrializací. V rámci expedic proběhnou tvůrčí dílny a diskuze s odborníky z různých oborů, které účastníkům poskytnout možnost hlubšího poznání daných míst.

Výstupy expedic budou prezentovány začátkem roku 2016 na výstavě v Galerii Školská 28. Výstava představí expedicemi inspirovaná umělecká díla, interpretace, výsledky tvůrčích dílen a dokumentaci projektu. Katalog výstavy bude obsahovat texty z oblasti současného umění, ekologie a environmentálních věd, doplněné dokumentárním videem a zvukovou stopou.

Projekt byl koncipován a iniciován Galerií Školská 28 (DEAI/Setkání) ve spolupráci s Atelierem Nord (NO) a Centrem pro výtvarné umění Skaftfell (IS). Je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v Programu CZ06 Kulturní dědictví a současné umění v rámci EHP fondů 2009 – 2014. Koordinátorem projektu je Galerie Školská 28 (DEAI/Setkání) a jeho partnery jsou Atelier Nord a Centrum pro výtvarné umění Skaftfell.

Partneři

Atelier Nord působí v oblastech umění nových médií, zejména na poli technologicky náročného typu umění, vyznačující se experimentální povahou produkce, distribuce i prezentace. Atelier Nord vytváří podmínky pro tvorbu a distribuci umění nových médií, rozšíření těchto uměleckých forem a působí podobně jako Galerie Školská 28 a Experimentální prostor NoD v mezinárodním kontextu.

ateliernord.no

Programy Centra pro výtvarné umění Skaftfell jsou založeny vedle mezinárodního rezidenčního programu na realizaci výstav, kulturních a vzdělávacích akcí, například mapování místních aktivit a iniciativ na poli současného umění ve vztahu k ekologickým aktivitám. Centrum Skaftfell se nachází v přírodním a kulturním prostředí, ve kterém je současné umění propojeno úzce s otázkami ohrožení životního prostředí i s tradičním způsobem života a hodnot. Expedice na východním pobřeží Islandu bude pro zahraniční hosty příležitostí pro hlubší pochopení této specifické kulturní a společenské situace, ve které se lidé na Islandu nacházejí.

skaftfell.is/en/skaftfell