školská 28

komunikační
prostor

Newsletter

Přihlásit se k odběru Newsletter feed

Vyhledávání

Šedý pokoj Hlavní Galerie

Neue Dörflichkeit - aneb pokus o nový mýtus

Jan Trejbal a Janek Rous
23.4.14.5.
Čt 22.4. - 2:18

Nová Vesnickost - Suburbánní hra

"Na základě společných pobytů a debat v několika středočeských vsích, které vnímáme jako prototyp běžné středoevropské suburbie jsme vytvořili sérii intervencí do tohoto prostředí. Suburbie je název obvykle označující předměstí, nebo oblast mezi městem a krajinou. V tomto případě jím ale označujeme i menší urbánní struktury, nebo struktury pod městem."

J.T a J.R.

Oba autoři pro svoji expedici do suburbie zkonstruovali dva speciálně upravené dřevěné batohy, připomínající buď pomůcky lékařské první pomoci, nebo malířské náčiní impresionistických krajinářů. V případě suburbie jim jde o metaforickou pomoc, během které zvýrazňují, nebo dotvářejí určité fragmenty vesnického prostředí. V prostoru jedné vesnice tak označili během jednotlivých "zásahů" některá místa nefigurativním znakem a vytvořili tak síť ,,situací k řešení", nebo mapu míst "ležících ladem".

Výsledky intervencí jsou v instalaci pro Šedý pokoj dokumentovány pomůckami - batohy, naplněnými objekty, které autoři používali při jednotlivých akcích. Batohy obsahují také manuál - soubor fotografií ze samotných akcí, který může být inspirací pro další zájemce. Tři videa přibližují konkrétní průběh výprav, mapa na podlaze symbolizuje terénní výzkum a kresba na zdi možné historické souvislosti.

Svůj projekt, jehož název odkazuje ke stylu Nové věcnosti(Neue Sachlichkeit) vnímají oba autoři jako manuál, návod k upotřebení. S pomoci stejných nebo podobných prostředků může kdokoliv vytvářet další variace této suburbánní hry v jiných lokalitách. Formou internetových stránek sociálních sítí lze rozšíření projektu "Nové vesnickosti" dokumentovat i dále distribuovat.

Janek Rous (1981) a Jan Trejbal (1982) pracují s různými žánry a nástroji na pomezí sochařství, terénního výzkumu, antropologie, performance, konceptu a akčního umění. Oba studují na AVU, jeden v ateliéru monumentální tvorby Jiřího Příhody a druhý v ateliéru konceptuální tvorby Miloše Šejna.

Připraveno ve spolupráci s Asociací Mlok a Akademií výtvarných umění v Praze.

O umělci 

Další fotografie 

Neue Dörflichkeit - aneb pokus o nový mýtus
Neue Dörflichkeit - aneb pokus o nový mýtus
Neue Dörflichkeit - aneb pokus o nový mýtus