školská 28

komunikační
prostor

Newsletter

Přihlásit se k odběru Newsletter feed

Vyhledávání

Dílna

Nový Babylon

zvuková procházka po pražském okolí
Pá 4.10. - 19:30

Expedice po trase Nového Města do míst, která jsou pozoruhodná nejen z hlediska architektury, nebo urbanistiky, ale i jako zvuková krajina, nebo hudební partitura.

Expedici vede, primární sonický průzkum podnikl a jednotlivá místa vedoucí přes Kateřinky, Karlov, Albertov a Vyšehrad osvětlí Miloš Vojtěchovský, pedagog Filmové a televizní fakulty AMU a iniciátor dlouhodbého projektu Zvuky Prahy.

Sejdeme se v hostinci U Pravdů v Žitné ulici č. 15, kde bydlel v prvním patře Alberto Vojtěch Frič s indánem Červuišem, naproti domu u Bílého Lva, kde žil a zemřel Antonín Dvořák.

Půjdeme ze Žitné k zahradám s kaplí sv. Longina (nad kostelem sv. Štěpána) přes Ječnou, Viničnou, Kateřinské zahrady ke kostelu sv. Apolináře, na Karlov, dolů zahradami Albertova a skončíme na Vyšehradě.

informace o zvucích Prahy: www.sonicity.cz

rezervace nutná. Počet účastníků je omezen na maximálně 10.

Pokud máte zvukový rekordér a sluchátka, prosíme vezměte si je sebou.

další informace a telefon: Miloš Vojtěchovský 608571881
email: zvukac@centrum.cz

kanal

Image